Aardvark: Harshan Lamabad vs Sohaib Sanaullah

Tournament playedRoundHarshan Lamabadusuriya Sohaib Sanaullah
125.08.2017 MSI World Scrabble Championship (GBR)8243483
222.11.2019 World Scrabble Championship (GBR)12486459
Head-to-head after 2 games11
Average score364.5471