Aardvark: Muhd Hazim Haizat vs Nursyadiyah M Jasmy

Tournament playedRoundMuhd Hazim HaizatNursyadiyah M Jasmy
121.04.2019 ASCI Under 18 (MYS)1272261
Head-to-head after 1 games10
Average score272261