Aardvark: Muhd Zharfan Syamil vs Nithiyassri K.R.T.V 2

Tournament playedRoundMuhd Zharfan SyamilNithiyassri K.R.T.V 2
109.04.2017 Astar Scrabble Championship International - Under 18 (MYS)12326401
Head-to-head after 1 games01
Average score326401