Aardvark: Nur Atiqah Nabilah vs Sharifah Nur Zahidah

Tournament playedRoundNur Atiqah NabilahSharifah Nur Zahidah
121.04.2019 ASCI Under 18 (MYS)2132306
Head-to-head after 1 games01
Average score132306