WESPA

Arvind Iyengar

Stats Rating History
# Opponent Played Wins Win%
1.Akhsun Kant 4250%
2.Tabish Sayed 2150%
3.Eirfan Razman 200%
4.Nurin Farisha 22100%
5.Vignesh S 200%
6.Ayush Bhatia 2150%
7.Shankar Prasad 200%
8.Mimi Hingorani 2150%
9.Archana Aggarwal 2150%
10.Jarrett Tan 200%
11.Sharvin Jeyendran 22100%
12.Dulandee Handapangod 22100%
13.Li Pun Wang 100%
14.Khor Jia Wayn 100%
15.Ushara De Silva 100%
16.Aditya Bose-Mandal 100%
17.Deepika Jaiswal 100%
18.Ruth Kamau 11100%
19.Shubha S 100%
20.Aahil Borham 100%
21.Dzariff Izzat 11100%
22.Bintang Ramadhan 100%
23.Leanne Denise Candia 100%
24.Farid Irfan 11100%
25.Jason Tang 11100%
26.Esther Muturi 11100%
27.Fung Pak Man 100%
28.Iman Najmi 100%
29.Wong Chun Ki 100%
30.Avinash Ramash Lakhw 100%
31.Adib Mukhriz 100%
32.Vimukthi Ashen 11100%
33.Siu Chun Hong 11100%
34.Vidya Sanjay 100%
35.Ritu Chadha 11100%
36.Sourajyothi Bose 11100%
37.Alan Demello 100%
38.Dhruv Kamath 10.550%
39.Priya Kshirsagar 11100%
40.Sylvia Coelho 11100%
41.Sushanto Bhattachary 100%
42.Priya Karkhanis 100%
43.Laura Braganza 11100%
44.Jayashree Nagaraj 100%
45.Jacky Fernandes 100%
46.Suyash Manchali 100%
47.Kreishna Parmar 100%
48.Harvinderjit Bhatia 11100%
49.Milon Nag 11100%
50.Rustom Deboo 100%
51.Abhijit Shilotri 11100%
52.Sandali Vithanage 100%
53.Amna Khushnood 100%
54.Vignesh Pirapaharan 100%
55.Julian Wong Tsz Yu 100%
56.Madhav Gopal Kamath 100%
57.Rahul Sridharan 11100%
58.Jason Lau 11100%
59.Aashir Ahmed 11100%
60.Momina Riaz 11100%
61.Ahmed Akeel 11100%
62.Fung Tsz Hin 11100%
63.Hammad Hamid 11100%
64.Supphakrit Rimchan 100%
65.Krittapat Chulas 100%
66.Vershnil Weeraratne 11100%
67.Rahul Jegatheva 100%
68.Jessa Manigos 100%
69.Kaustav Bhowmick 100%
70.Afham Imtiaz 100%
71.Minaya Kulasinghe 11100%