WESPA

Rustom Deboo

Stats Rating History
# Opponent Played Wins Win%
1.Sushanto Bhattachary 6350%
2.Rajeev Menon 5360%
3.Gaurav Bhargava 4375%
4.Nikheel Ruparel 4375%
5.Sridhar Paidikondala 4125%
6.Sudhir Kamath 400%
7.Pankaj Bolaki 4125%
8.Priya Karkhanis 4250%
9.Abhijit Shilotri 33100%
10.Rehet Singh Bhatia 3266.6%
11.Vignesh S 3266.6%
12.Vandana Grover 3266.6%
13.Vedika Hingorani 3133.3%
14.Mazher Qureshi 3133.3%
15.Madhav Gopal Kamath 3133.3%
16.Mangala Bhandarkar 3266.6%
17.Virendra Braganza 3133.3%
18.Amit Sood 2150%
19.Aruna Grover 22100%
20.Laura Braganza 2150%
21.Vidya Goggi 2150%
22.Hyder Quraishi 2150%
23.R Nalini 2150%
24.Ritu Chadha 22100%
25.Neelam Agrawal 2150%
26.Shubha S 200%
27.Neeta Bhatia 22100%
28.Anuj Shetty 2150%
29.Dammika Witharana 22100%
30.Marie Fernandes 2150%
31.Wimal Fernando 22100%
32.Dipankar Chatterjee 200%
33.Nakul Prabhu 2150%
34.Kala Ganesh 2150%
35.Danish Shahna 2150%
36.Rajiv Antao 2150%
37.Archana Aggarwal 2150%
38.Suyash Manchali 100%
39.Shailaja Nadig 11100%
40.Ira Bhargava 100%
41.Harvinderjit Bhatia 11100%
42.Akhilesh Balachandde 11100%
43.Arvind Iyengar 11100%
44.Ganesh Ram 100%
45.Dhruv Kamath 11100%
46.Manju Pai 100%
47.PC Jose 100%
48.Nidhi Singhvi 100%
49.Rohaina Tanveer 100%
50.Lennie D'Souza 100%
51.Rajnikant Singh 100%
52.Diyath Visidagamage 100%
53.Zeenath Ariff 11100%
54.Lalantha Amarasinghe 11100%
55.Suchindra Potnis 100%
56.Anthony Gomes 100%
57.Swagat Nukala 11100%
58.Aditya Iyengar 100%
59.Sam Joseph 11100%
60.Janidu Karunaratne 100%
61.Nischal Anand 11100%
62.Mehul Arora 100%
63.Arindam Basu 11100%
64.Varisht Hingorani 100%
65.Hriday Samtani 100%
66.Udayan Grover 100%
67.Manju Sood 11100%
68.Samrath Singh Bhatia 11100%
69.Rajveer Rawlin 100%
70.Ranganathan Chakravarthy 100%
71.Douglas Lobo 100%
72.Sunny Bhatia 100%
73.Sanjay Bijlani 100%
74.Sumeet Sachdev 100%
75.Goutham Jayaraman 100%
76.Parvathy Raghunathan 11100%
77.Patrick Pereira 11100%
78.Priya Kshirsagar 11100%
79.Shaikh Ahmed 100%
80.V Ramachandran 100%
81.Arvind Lath 100%
82.Collin Pereira 100%
83.Bhushan Sarmalkar 11100%
84.Caryl Gonsalvez 100%
85.Sylvia Coelho 11100%
86.Vimisha Patel 11100%
87.Viji Ramachandran 11100%
88.Neena Shahani 11100%
89.Radhika Mahalingaiah 11100%