WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Nigel Richards 13 932 Olaiya Kabir 453-454 Shanker Menon
2 Olaiya Kabir 12 1189 Nigel Richards 454-453 Douglas Lobo
3 Sherwin Rodrigues 12 517 Douglas Lobo 365-473 Lakshan Wanni
4 Yeo Kian Hung 11 779 Shaikh Ahmed 490-363 Ranganathan Chakrav
5 Shanker Menon 11 651 Rasheed Balogun 469-389 Nigel Richards
6 Douglas Lobo 11 639 Sherwin Rodrigues 473-365 Olaiya Kabir
7 Hubert Wee 11 591 Ranganathan Chakrav 506-398 Tony Sim
8 Tony Sim 11 149 Theresa Brousson 511-434 Hubert Wee
9 Lakshan Wanni 10 907 Goutham Jayaraman 496-375 Sherwin Rodrigues
10 Marlon Prudencio 10 613 Udayan Grover 498-341 Shaikh Ahmed
11 Shaikh Ahmed 10 19 Yeo Kian Hung 363-490 Marlon Prudencio
12 Ranganathan Chakrav 9 408 Hubert Wee 398-506 Yeo Kian Hung
13 Rasheed Balogun 9 370 Shanker Menon 389-469 Prashanth Seetharam
14 Prashanth Seetharam 9 301 Manju Sood 373-417 Rasheed Balogun
15 Jose de Abreu 9 134 Mangala Bhandarkar 469-449 V Ramachandran
16 Manju Sood 9 -71 Prashanth Seetharam 417-373 Rohaina Tanveer
17 Sanjoy Gupta 9 -89 V Ramachandran 484-363 Sanjoy Gupta
18 Udayan Grover 9 -419 Marlon Prudencio 341-498 Goutham Jayaraman
19 Theresa Brousson 8 165 Tony Sim 434-511 Irineu Gonsalves
20 Irineu Gonsalves 8 132 Akshay Bhandarkar 420-472 Theresa Brousson
21 Goutham Jayaraman 8 -153 Lakshan Wanni 375-496 Udayan Grover
22 Sanath Hemachandra 8 -387 Rajveer Rawlin 444-344 Mangala Bhandarkar
23 Akshay Bhandarkar 7 600 Irineu Gonsalves 472-420 Rajiv Antao
24 Olajide Akinyemi 7 123 Bhushan Pradhan 404-360 Mohd Ali Savanur
25 V Ramachandran 7 -167 Sanjoy Gupta 363-484 Jose de Abreu
26 Nakul Prabhu 7 -377 KV Chidambaram 395-437 Mohan Chunkath
27 Bhushan Pradhan 7 -452 Olajide Akinyemi 360-404 KV Chidambaram
28 Marie Fernandes 7 -491 Marie Fernandes - Rajveer Rawlin
29 Mohan Chunkath 5 140 Cecil Fernandes 437-379 Nakul Prabhu
30 Rohaina Tanveer 5 -405 Carolann Pais 418-298 Manju Sood
31 Mangala Bhandarkar 5 -447 Jose de Abreu 449-469 Sanath Hemachandra
32 KV Chidambaram 5 -1166 Nakul Prabhu 437-395 Bhushan Pradhan
33 Cecil Fernandes 4 -680 Mohan Chunkath 379-437 Carolann Pais
34 Carolann Pais 4 -821 Rohaina Tanveer 298-418 Cecil Fernandes
35 Rajiv Antao 4 -1032 Mohd Ali Savanur 508-343 Akshay Bhandarkar
36 Mohd Ali Savanur 4 -1317 Rajiv Antao 343-508 Olajide Akinyemi
37 Rajveer Rawlin 3 -885 Sanath Hemachandra 344-444 Marie Fernandes
HG Theresa Brousson 628