WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Nigel Richards 20 1360 Udayan Grover 419-387 Rasheed Balogun
2 Olaiya Kabir 18 1234 Sanjoy Gupta 472-367 Marlon Prudencio
3 Shanker Menon 17 627 Tony Sim 355-539 Goutham Jayaraman
4 Marlon Prudencio 16 1340 Lakshan Wanni 578-324 Olaiya Kabir
5 Rasheed Balogun 16 1089 Sherwin Rodrigues 459-362 Nigel Richards
6 Sherwin Rodrigues 16 263 Rasheed Balogun 362-459 Hubert Wee
7 Goutham Jayaraman 16 42 Hubert Wee 401-385 Shanker Menon
8 Tony Sim 15 463 Shanker Menon 539-355 Akshay Bhandarkar
9 Hubert Wee 15 355 Goutham Jayaraman 385-401 Sherwin Rodrigues
10 Yeo Kian Hung 14 816 Nakul Prabhu 445-388 Irineu Gonsalves
11 Ranganathan Chakrav 14 511 V Ramachandran 434-364 Nakul Prabhu
12 Douglas Lobo 14 327 Prashanth Seetharam 370-323 Douglas Lobo
13 Sanjoy Gupta 14 142 Olaiya Kabir 367-472 Theresa Brousson
14 Shaikh Ahmed 14 -39 Irineu Gonsalves 564-412 Udayan Grover
15 Akshay Bhandarkar 13 945 Theresa Brousson 421-480 Tony Sim
16 Lakshan Wanni 13 798 Marlon Prudencio 324-578 V Ramachandran
17 Theresa Brousson 13 229 Akshay Bhandarkar 480-421 Sanjoy Gupta
18 Udayan Grover 13 -237 Nigel Richards 387-419 Shaikh Ahmed
19 Olajide Akinyemi 12 208 Manju Sood 342-448 Manju Sood
20 Jose de Abreu 12 16 Jose de Abreu - Cecil Fernandes
21 Manju Sood 12 -278 Olajide Akinyemi 448-342 Olajide Akinyemi
22 Nakul Prabhu 12 -424 Yeo Kian Hung 388-445 Ranganathan Chakrav
23 Marie Fernandes 12 -750 Rohaina Tanveer 398-331 Prashanth Seetharam
24 Prashanth Seetharam 11 228 Douglas Lobo 323-370 Marie Fernandes
25 Irineu Gonsalves 11 172 Shaikh Ahmed 412-564 Yeo Kian Hung
26 V Ramachandran 11 -157 Ranganathan Chakrav 364-434 Lakshan Wanni
27 Mohan Chunkath 10 405 Mangala Bhandarkar 472-289 Carolann Pais
28 Carolann Pais 10 -317 Sanath Hemachandra 462-278 Mohan Chunkath
29 Cecil Fernandes 10 -461 Mohd Ali Savanur 316-500 Jose de Abreu
30 Sanath Hemachandra 10 -827 Carolann Pais 278-462 Mohd Ali Savanur
31 Rohaina Tanveer 9 -320 Marie Fernandes 331-398 Mangala Bhandarkar
32 Mangala Bhandarkar 9 -563 Mohan Chunkath 289-472 Rohaina Tanveer
33 Mohd Ali Savanur 9 -1486 Cecil Fernandes 500-316 Sanath Hemachandra
34 Bhushan Pradhan 8 -1069 KV Chidambaram 421-453 Rajiv Antao
35 Rajiv Antao 7 -1136 Rajveer Rawlin 385-563 Bhushan Pradhan
36 Rajveer Rawlin 7 -1259 Rajiv Antao 563-385 KV Chidambaram
37 KV Chidambaram 7 -2247 Bhushan Pradhan 453-421 Rajveer Rawlin
HG Theresa Brousson 633