WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Nigel Richards 21 1489 Shaikh Ahmed 400-439 Olaiya Kabir
2 Olaiya Kabir 19 1341 Goutham Jayaraman 491-380 Nigel Richards
3 Marlon Prudencio 18 1520 Hubert Wee 578-402 Shanker Menon
4 Shanker Menon 18 572 Sanjoy Gupta 399-507 Marlon Prudencio
5 Rasheed Balogun 17 1012 Tony Sim 474-383 Theresa Brousson
6 Sherwin Rodrigues 17 248 Theresa Brousson 357-490 Goutham Jayaraman
7 Yeo Kian Hung 16 914 Jose de Abreu 404-334 Sanjoy Gupta
8 Goutham Jayaraman 16 -122 Olaiya Kabir 380-491 Sherwin Rodrigues
9 Ranganathan Chakrav 15 475 Akshay Bhandarkar 401-393 Douglas Lobo
10 Theresa Brousson 15 419 Sherwin Rodrigues 490-357 Rasheed Balogun
11 Tony Sim 15 280 Rasheed Balogun 383-474 Hubert Wee
12 Sanjoy Gupta 15 193 Shanker Menon 507-399 Yeo Kian Hung
13 Hubert Wee 15 61 Marlon Prudencio 402-578 Tony Sim
14 Shaikh Ahmed 15 -51 Nigel Richards 439-400 Udayan Grover
15 Udayan Grover 15 -135 Douglas Lobo 484-433 Shaikh Ahmed
16 Akshay Bhandarkar 14 1029 Ranganathan Chakrav 393-401 Lakshan Wanni
17 Lakshan Wanni 14 896 Lakshan Wanni - Akshay Bhandarkar
18 Douglas Lobo 14 276 Udayan Grover 433-484 Ranganathan Chakrav
19 Manju Sood 14 -59 Marie Fernandes 482-342 Nakul Prabhu
20 Nakul Prabhu 14 -339 V Ramachandran 440-399 Manju Sood
21 Prashanth Seetharam 13 298 Irineu Gonsalves 407-399 Jose de Abreu
22 Olajide Akinyemi 13 156 Carolann Pais 341-314 Carolann Pais
23 Jose de Abreu 13 25 Yeo Kian Hung 334-404 Prashanth Seetharam
24 Marie Fernandes 12 -952 Manju Sood 342-482 V Ramachandran
25 Mohan Chunkath 11 454 Mohd Ali Savanur 459-356 Irineu Gonsalves
26 Irineu Gonsalves 11 136 Prashanth Seetharam 399-407 Mohan Chunkath
27 Carolann Pais 11 -290 Olajide Akinyemi 314-341 Olajide Akinyemi
28 V Ramachandran 11 -296 Nakul Prabhu 399-440 Marie Fernandes
29 Cecil Fernandes 11 -428 Sanath Hemachandra 475-363 Sanath Hemachandra
30 Sanath Hemachandra 11 -851 Cecil Fernandes 363-475 Cecil Fernandes
31 Rohaina Tanveer 10 -297 Rajiv Antao 300-370 Mangala Bhandarkar
32 Mangala Bhandarkar 10 -642 KV Chidambaram 458-444 Rohaina Tanveer
33 Rajiv Antao 9 -971 Rohaina Tanveer 370-300 Bhushan Pradhan
34 Rajveer Rawlin 9 -1055 Bhushan Pradhan 459-352 Mohd Ali Savanur
35 Mohd Ali Savanur 9 -1677 Mohan Chunkath 356-459 Rajveer Rawlin
36 Bhushan Pradhan 8 -1271 Rajveer Rawlin 352-459 Rajiv Antao
37 KV Chidambaram 7 -2358 Mangala Bhandarkar 444-458 KV Chidambaram
HG Theresa Brousson 633