WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for B
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 R Nalini 2 390 Sunder Iyer 526-292 Nupur Sood
2 A Krishnan 2 380 Joe Rodrigues 566-351 Hari Prasad
3 Lennie D'Souza 2 378 Kala Ganesh 459-331 Gaurav Bhargava
4 PC Jose 2 362 Yash Potnis 469-339 Vaishali Mehta
5 Ebikeme Adowei 2 295 Chris Imison 469-302 Gayanath Chandrasena
6 Gaurav Bhargava 2 292 Ritu Chadha 394-352 Lennie D'Souza
7 Ramprasad Nuggehalli 2 281 Purshottam Keswani 447-304 Ramprasad Nuggehalli
8 Gregory Fernandes 2 257 Carol Johnsen 541-305 Naphtali Jalani
9 Vaishali Mehta 2 230 Nikhil Ravishankar 423-344 PC Jose
10 Nidhi Singhvi 2 219 Aditya Kini 426-366 Jayanthi Kannan
11 Hyder Quraishi 2 205 Sandeep Pathak 481-398 Radhika Mahalingaiah
12 Sam Joseph 2 175 Saraswathi Ramm 417-326 Mekhla Mittal
13 Mekhla Mittal 2 163 Venkataraman Sridev 389-317 Sam Joseph
14 Gayanath Chandrasena 2 155 Vidya Goggi 436-330 Ebikeme Adowei
15 Umita Melwani 2 117 Mokhtar Sheriff 433-387 Wimal Fernando
16 Radhika Mahalingaiah 2 94 Abdul Waheed 388-379 Hyder Quraishi
17 Wimal Fernando 2 77 Satish Srinivasan 483-445 Umita Melwani
18 Hari Prasad 1 56 Jacky Fernandes 386-419 A Krishnan
19 Nupur Sood 1 47 Aruna Grover 332-535 R Nalini
20 Aruna Grover 1 47 Nupur Sood 535-332 Sunder Iyer
21 Aditya Kini 1 -5 Nidhi Singhvi 366-426 Sylvia Coelho
22 Jayanthi Kannan 1 -12 Sylvia Coelho 425-382 Nidhi Singhvi
23 Naphtali Jalani 1 -30 Shafique Ahmed 414-354 Gregory Fernandes
24 Jacky Fernandes 1 -132 Hari Prasad 419-386 Joe Rodrigues
25 Carol Johnsen 1 -146 Gregory Fernandes 305-541 Shafique Ahmed
26 Shafique Ahmed 0 -81 Naphtali Jalani 354-414 Carol Johnsen
27 Mokhtar Sheriff 0 -85 Umita Melwani 387-433 Satish Srinivasan
28 Satish Srinivasan 0 -109 Wimal Fernando 445-483 Mokhtar Sheriff
29 Abdul Waheed 0 -131 Radhika Mahalingaiah379-388 Sandeep Pathak
30 Parvathy Raghunathan 0 -138 Parvathy Raghunathan- Purshottam Keswani
31 Purshottam Keswani 0 -143 Ramprasad Nuggehalli304-447 Parvathy Raghunathan
32 Venkataraman Sridev 0 -156 Mekhla Mittal 317-389 Saraswathi Ramm
33 Sandeep Pathak 0 -168 Hyder Quraishi 398-481 Abdul Waheed
34 Saraswathi Ramm 0 -182 Sam Joseph 326-417 Venkataraman Sridev
35 Sylvia Coelho 0 -202 Jayanthi Kannan 382-425 Aditya Kini
36 Chris Imison 0 -216 Ebikeme Adowei 302-469 Vidya Goggi
37 Vidya Goggi 0 -234 Gayanath Chandrasena330-436 Chris Imison
38 Yash Potnis 0 -281 PC Jose 339-469 Nikhil Ravishankar
39 Ritu Chadha 0 -292 Gaurav Bhargava 352-394 Kala Ganesh
40 Joe Rodrigues 0 -304 A Krishnan 351-566 Jacky Fernandes
41 Nikhil Ravishankar 0 -311 Vaishali Mehta 344-423 Yash Potnis
42 Kala Ganesh 0 -378 Lennie D'Souza 331-459 Ritu Chadha
43 Sunder Iyer 0 -484 R Nalini 292-526 Aruna Grover
HG Gaurav Bhargava 593