WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for PREMIER
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Bhushan Pradhan 1 212 Neena Shahani 500-288 Douglas Lobo
2 Douglas Lobo 1 173 Joe Rodrigues 470-297 Bhushan Pradhan
3 TP Kurian 1 138 Anthony Gomes 468-330 Sherwin Rodrigues
4 Sherwin Rodrigues 1 102 Samrath Singh Bhatia472-370 TP Kurian
5 Manju Sood 1 102 Sunny Bhatia 492-390 Shaikh Ahmed
6 Shaikh Ahmed 1 100 Manju Pai 469-369 Manju Sood
7 Udayan Grover 1 89 Mangala Bhandarkar 492-403 Ranganathan Chakrav
8 Ranganathan Chakrav 1 75 A Krishnan 390-315 Udayan Grover
9 Sanjoy Gupta 1 74 Sudhir Kamath 413-339 Romilla Thakur
10 Romilla Thakur 1 56 V Ramachandran 401-345 Sanjoy Gupta
11 Carolann Pais 1 51 Aditya Iyengar 403-352 Mohan Chunkath
12 Mohan Chunkath 1 44 Nidhi Singhvi 389-345 Carolann Pais
13 Varisht Hingorani 1 28 PC Jose 433-405 Ramachandran Chidamb
14 Ramachandran Chidamb 1 14 Nakul Prabhu 460-446 Varisht Hingorani
15 Irineu Gonsalves 1 9 Priya Karkhanis 406-397 Nakul Prabhu
16 Priya Karkhanis 0 -9 Irineu Gonsalves 397-406 PC Jose
17 Nakul Prabhu 0 -14 Ramachandran Chidamb446-460 Irineu Gonsalves
18 PC Jose 0 -28 Varisht Hingorani 405-433 Priya Karkhanis
19 Nidhi Singhvi 0 -44 Mohan Chunkath 345-389 Aditya Iyengar
20 Aditya Iyengar 0 -51 Carolann Pais 352-403 Nidhi Singhvi
21 V Ramachandran 0 -56 Romilla Thakur 345-401 Sudhir Kamath
22 Sudhir Kamath 0 -74 Sanjoy Gupta 339-413 V Ramachandran
23 A Krishnan 0 -75 Ranganathan Chakrav 315-390 Mangala Bhandarkar
24 Mangala Bhandarkar 0 -89 Udayan Grover 403-492 A Krishnan
25 Manju Pai 0 -100 Shaikh Ahmed 369-469 Samrath Singh Bhatia
26 Samrath Singh Bhatia 0 -102 Sherwin Rodrigues 370-472 Manju Pai
27 Sunny Bhatia 0 -102 Manju Sood 390-492 Anthony Gomes
28 Anthony Gomes 0 -138 TP Kurian 330-468 Sunny Bhatia
29 Joe Rodrigues 0 -173 Douglas Lobo 297-470 Neena Shahani
30 Neena Shahani 0 -212 Bhushan Pradhan 288-500 Joe Rodrigues
HG Bhushan Pradhan 500