WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for PREMIER
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Varisht Hingorani 10 532 Mangala Bhandarkar 492-409 Irineu Gonsalves
2 Ranganathan Chakrav 9 642 TP Kurian 493-361 Shaikh Ahmed
3 Mohan Chunkath 9 454 Shaikh Ahmed 532-359 Mangala Bhandarkar
4 Sherwin Rodrigues 8 835 Douglas Lobo 525-374 Aditya Iyengar
5 Udayan Grover 8 280 Sanjoy Gupta 497-321 V Ramachandran
6 TP Kurian 8 233 Ranganathan Chakrav 361-493 Nakul Prabhu
7 Nakul Prabhu 7 983 Sunny Bhatia 463-429 TP Kurian
8 Sanjoy Gupta 7 366 Udayan Grover 321-497 Douglas Lobo
9 Irineu Gonsalves 7 244 A Krishnan 418-397 Varisht Hingorani
10 Mangala Bhandarkar 7 17 Varisht Hingorani 409-492 Mohan Chunkath
11 Shaikh Ahmed 7 -228 Mohan Chunkath 359-532 Ranganathan Chakrav
12 Aditya Iyengar 6 235 Manju Pai 425-379 Sherwin Rodrigues
13 Douglas Lobo 6 -25 Sherwin Rodrigues 374-525 Sanjoy Gupta
14 V Ramachandran 6 -29 Carolann Pais 397-359 Udayan Grover
15 Sunny Bhatia 6 -84 Nakul Prabhu 429-463 A Krishnan
16 A Krishnan 6 -188 Irineu Gonsalves 397-418 Sunny Bhatia
17 Priya Karkhanis 6 -256 Samrath Singh Bhatia422-355 Nidhi Singhvi
18 Carolann Pais 5 94 V Ramachandran 359-397 Neena Shahani
19 Manju Sood 5 52 Neena Shahani 518-271 Sudhir Kamath
20 Bhushan Pradhan 5 23 Nidhi Singhvi 364-418 Romilla Thakur
21 Manju Pai 5 -183 Aditya Iyengar 379-425 PC Jose
22 Nidhi Singhvi 5 -227 Bhushan Pradhan 418-364 Priya Karkhanis
23 Sudhir Kamath 5 -284 PC Jose 388-331 Manju Sood
24 Ramachandran Chidamb 4 -48 Romilla Thakur 249-474 Joe Rodrigues
25 Romilla Thakur 4 -370 Ramachandran Chidamb474-249 Bhushan Pradhan
26 Samrath Singh Bhatia 4 -414 Priya Karkhanis 355-422 Anthony Gomes
27 Anthony Gomes 4 -525 Joe Rodrigues 373-439 Samrath Singh Bhatia
28 Neena Shahani 4 -630 Manju Sood 271-518 Carolann Pais
29 Joe Rodrigues 4 -684 Anthony Gomes 439-373 Ramachandran Chidamb
30 PC Jose 3 -815 Sudhir Kamath 331-388 Manju Pai
HG Nakul Prabhu 627