WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for PREMIER
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Bhushan Pradhan 2 348 Douglas Lobo 547-411 Sanjoy Gupta
2 Sanjoy Gupta 2 294 Romilla Thakur 545-325 Bhushan Pradhan
3 Sherwin Rodrigues 2 274 TP Kurian 510-338 Mohan Chunkath
4 Mohan Chunkath 2 211 Carolann Pais 498-331 Sherwin Rodrigues
5 Udayan Grover 2 136 Ranganathan Chakrav 525-478 Shaikh Ahmed
6 Shaikh Ahmed 2 103 Manju Sood 376-373 Udayan Grover
7 Varisht Hingorani 2 80 Ramachandran Chidamb459-407 Nakul Prabhu
8 Nakul Prabhu 1 102 Irineu Gonsalves 462-346 Varisht Hingorani
9 Manju Sood 1 99 Shaikh Ahmed 373-376 Priya Karkhanis
10 Priya Karkhanis 1 41 PC Jose 405-355 Manju Sood
11 Douglas Lobo 1 37 Bhushan Pradhan 411-547 Ranganathan Chakrav
12 Ranganathan Chakrav 1 28 Udayan Grover 478-525 Douglas Lobo
13 V Ramachandran 1 18 Sudhir Kamath 457-383 Aditya Iyengar
14 Aditya Iyengar 1 15 Nidhi Singhvi 486-420 V Ramachandran
15 Anthony Gomes 1 -14 Sunny Bhatia 483-359 Ramachandran Chidamb
16 TP Kurian 1 -34 Sherwin Rodrigues 338-510 Mangala Bhandarkar
17 Ramachandran Chidamb 1 -38 Varisht Hingorani 407-459 Anthony Gomes
18 Mangala Bhandarkar 1 -43 A Krishnan 425-379 TP Kurian
19 Manju Pai 1 -46 Samrath Singh Bhatia436-382 Irineu Gonsalves
20 Irineu Gonsalves 1 -107 Nakul Prabhu 346-462 Manju Pai
21 Carolann Pais 1 -116 Mohan Chunkath 331-498 Joe Rodrigues
22 Joe Rodrigues 1 -159 Neena Shahani 415-401 Carolann Pais
23 Romilla Thakur 1 -164 Sanjoy Gupta 325-545 PC Jose
24 PC Jose 0 -78 Priya Karkhanis 355-405 Romilla Thakur
25 Nidhi Singhvi 0 -110 Aditya Iyengar 420-486 A Krishnan
26 A Krishnan 0 -121 Mangala Bhandarkar 379-425 Nidhi Singhvi
27 Sudhir Kamath 0 -148 V Ramachandran 383-457 Samrath Singh Bhatia
28 Samrath Singh Bhatia 0 -156 Manju Pai 382-436 Sudhir Kamath
29 Sunny Bhatia 0 -226 Anthony Gomes 359-483 Neena Shahani
30 Neena Shahani 0 -226 Joe Rodrigues 401-415 Sunny Bhatia
HG Bhushan Pradhan 547