WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for PREMIER
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Sherwin Rodrigues 15 1401 Udayan Grover 484-385 Udayan Grover
2 Udayan Grover 15 696 Sherwin Rodrigues 385-484 Sherwin Rodrigues
3 Mohan Chunkath 15 672 Sanjoy Gupta 451-368 Varisht Hingorani
4 Varisht Hingorani 14 424 A Krishnan 494-362 Mohan Chunkath
5 Sanjoy Gupta 13 542 Mohan Chunkath 368-451 Ranganathan Chakrav
6 Ranganathan Chakrav 12 476 Carolann Pais 498-348 Sanjoy Gupta
7 Irineu Gonsalves 12 235 TP Kurian 425-420 A Krishnan
8 A Krishnan 12 231 Varisht Hingorani 362-494 Irineu Gonsalves
9 Mangala Bhandarkar 12 139 Shaikh Ahmed 434-377 Nakul Prabhu
10 Nakul Prabhu 11.5 1214 Manju Sood 494-345 Mangala Bhandarkar
11 Carolann Pais 11.5 622 Ranganathan Chakrav 348-498 TP Kurian
12 TP Kurian 11 169 Irineu Gonsalves 420-425 Carolann Pais
13 Nidhi Singhvi 11 -137 Samrath Singh Bhatia472-363 Shaikh Ahmed
14 Shaikh Ahmed 11 -258 Mangala Bhandarkar 377-434 Nidhi Singhvi
15 Ramachandran Chidamb 10 390 Manju Pai 548-375 Manju Sood
16 Manju Sood 10 -54 Nakul Prabhu 345-494 Ramachandran Chidamb
17 Samrath Singh Bhatia 10 -227 Nidhi Singhvi 363-472 Sunny Bhatia
18 Sunny Bhatia 10 -464 Sudhir Kamath 455-445 Samrath Singh Bhatia
19 Aditya Iyengar 9 -210 V Ramachandran 388-317 Neena Shahani
20 Manju Pai 9 -354 Ramachandran Chidamb375-548 Sudhir Kamath
21 Priya Karkhanis 9 -530 Neena Shahani 393-420 Romilla Thakur
22 Neena Shahani 9 -629 Priya Karkhanis 420-393 Aditya Iyengar
23 Sudhir Kamath 8 -356 Sunny Bhatia 445-455 Manju Pai
24 V Ramachandran 8 -446 Aditya Iyengar 317-388 Bhushan Pradhan
25 Romilla Thakur 8 -513 PC Jose 409-396 Priya Karkhanis
26 Bhushan Pradhan 7 -341 Joe Rodrigues 425-310 V Ramachandran
27 PC Jose 7 -660 Romilla Thakur 396-409 Anthony Gomes
28 Joe Rodrigues 7 -1037 Bhushan Pradhan 310-425 Joe Rodrigues
29 Douglas Lobo 6 -187 Douglas Lobo - Douglas Lobo
30 Anthony Gomes 6 -808 Anthony Gomes - PC Jose
HG Nakul Prabhu 627