WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for PREMIER
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Sherwin Rodrigues 16 1490 Udayan Grover 459-370 Mohan Chunkath
2 Mohan Chunkath 16 783 Varisht Hingorani 493-382 Sherwin Rodrigues
3 Udayan Grover 15 607 Sherwin Rodrigues 370-459 Sanjoy Gupta
4 Sanjoy Gupta 14 555 Ranganathan Chakrav 495-482 Udayan Grover
5 Varisht Hingorani 14 313 Mohan Chunkath 382-493 Irineu Gonsalves
6 Irineu Gonsalves 13 291 A Krishnan 436-380 Varisht Hingorani
7 Mangala Bhandarkar 13 192 Nakul Prabhu 409-356 Carolann Pais
8 Carolann Pais 12.5 651 TP Kurian 419-390 Mangala Bhandarkar
9 Ranganathan Chakrav 12 463 Sanjoy Gupta 482-495 A Krishnan
10 A Krishnan 12 175 Irineu Gonsalves 380-436 Ranganathan Chakrav
11 Nidhi Singhvi 12 -132 Shaikh Ahmed 392-387 Nakul Prabhu
12 Nakul Prabhu 11.5 1161 Mangala Bhandarkar 356-409 Nidhi Singhvi
13 Ramachandran Chidamb 11 527 Manju Sood 491-354 TP Kurian
14 TP Kurian 11 140 Carolann Pais 390-419 Ramachandran Chidamb
15 Shaikh Ahmed 11 -263 Nidhi Singhvi 387-392 Sunny Bhatia
16 Sunny Bhatia 11 -281 Samrath Singh Bhatia511-328 Shaikh Ahmed
17 Manju Sood 10 -191 Ramachandran Chidamb354-491 Neena Shahani
18 Manju Pai 10 -231 Sudhir Kamath 447-324 Priya Karkhanis
19 Priya Karkhanis 10 -345 Romilla Thakur 463-278 Manju Pai
20 Samrath Singh Bhatia 10 -410 Sunny Bhatia 328-511 Bhushan Pradhan
21 Neena Shahani 10 -563 Aditya Iyengar 445-379 Manju Sood
22 Aditya Iyengar 9 -276 Neena Shahani 379-445 Sudhir Kamath
23 Bhushan Pradhan 8 -316 V Ramachandran 439-414 Samrath Singh Bhatia
24 V Ramachandran 8 -471 Bhushan Pradhan 414-439 Joe Rodrigues
25 Sudhir Kamath 8 -479 Manju Pai 324-447 Aditya Iyengar
26 PC Jose 8 -638 Anthony Gomes 420-398 Romilla Thakur
27 Romilla Thakur 8 -698 Priya Karkhanis 278-463 PC Jose
28 Joe Rodrigues 7 -1037 Joe Rodrigues - V Ramachandran
29 Douglas Lobo 6 -187 Douglas Lobo - Douglas Lobo
30 Anthony Gomes 6 -830 PC Jose 398-420 Anthony Gomes
HG Nakul Prabhu 627