WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for PREMIER
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Mohan Chunkath 18 1030 Mohan Chunkath -
2 Sherwin Rodrigues 17 1412 Sanjoy Gupta 526-357
3 Sanjoy Gupta 16 474 Sherwin Rodrigues 357-526
4 Varisht Hingorani 16 459 Udayan Grover 434-333
5 Udayan Grover 15 418 Varisht Hingorani 333-434
6 Irineu Gonsalves 15 340 Ranganathan Chakrav 491-397
7 Carolann Pais 14.5 694 Nakul Prabhu 428-410
8 Ranganathan Chakrav 14 603 Irineu Gonsalves 397-491
9 Mangala Bhandarkar 14 161 A Krishnan 489-381
10 Nakul Prabhu 13.5 1260 Carolann Pais 410-428
11 Ramachandran Chidamb 13 633 Nidhi Singhvi 425-382
12 Nidhi Singhvi 13 -93 Ramachandran Chidamb382-425
13 Samrath Singh Bhatia 13 -110 TP Kurian 434-357
14 A Krishnan 13 -126 Mangala Bhandarkar 381-489
15 TP Kurian 12 20 Samrath Singh Bhatia357-434
16 Manju Sood 12 -67 Sudhir Kamath 473-355
17 Sunny Bhatia 12 -318 Priya Karkhanis 429-319
18 Shaikh Ahmed 12 -389 Neena Shahani 321-382
19 Neena Shahani 12 -442 Shaikh Ahmed 382-321
20 Priya Karkhanis 11 -368 Sunny Bhatia 319-429
21 Manju Pai 11 -474 Romilla Thakur 483-397
22 Aditya Iyengar 10 -144 Bhushan Pradhan 392-429
23 V Ramachandran 10 -318 PC Jose 451-331
24 Bhushan Pradhan 10 -390 Aditya Iyengar 429-392
25 Sudhir Kamath 10 -404 Manju Sood 355-473
26 Romilla Thakur 9 -789 Manju Pai 397-483
27 PC Jose 9 -915 V Ramachandran 331-451
28 Joe Rodrigues 8 -1119 Anthony Gomes 363-359
29 Douglas Lobo 6 -187 Douglas Lobo -
30 Anthony Gomes 6 -851 Joe Rodrigues 359-363
HG Nakul Prabhu 627