WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for PREMIER
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Sanjoy Gupta 3 348 Bhushan Pradhan 438-384 Mohan Chunkath
2 Mohan Chunkath 3 216 Sherwin Rodrigues 407-402 Sanjoy Gupta
3 Shaikh Ahmed 3 128 Udayan Grover 426-401 Varisht Hingorani
4 Varisht Hingorani 3 123 Nakul Prabhu 472-429 Shaikh Ahmed
5 Bhushan Pradhan 2 294 Sanjoy Gupta 384-438 Sherwin Rodrigues
6 Sherwin Rodrigues 2 269 Mohan Chunkath 402-407 Bhushan Pradhan
7 Ranganathan Chakrav 2 199 Douglas Lobo 542-371 Priya Karkhanis
8 Priya Karkhanis 2 135 Manju Sood 411-317 Ranganathan Chakrav
9 Irineu Gonsalves 2 121 Manju Pai 525-297 Udayan Grover
10 Udayan Grover 2 111 Shaikh Ahmed 401-426 Irineu Gonsalves
11 Aditya Iyengar 2 102 V Ramachandran 364-277 TP Kurian
12 TP Kurian 2 76 Mangala Bhandarkar 489-379 Aditya Iyengar
13 Carolann Pais 2 72 Joe Rodrigues 477-289 Anthony Gomes
14 Anthony Gomes 2 -1 Ramachandran Chidamb374-361 Carolann Pais
15 Nakul Prabhu 1 59 Varisht Hingorani 429-472 PC Jose
16 PC Jose 1 7 Romilla Thakur 440-355 Nakul Prabhu
17 Manju Sood 1 5 Priya Karkhanis 317-411 Ramachandran Chidamb
18 Ramachandran Chidamb 1 -51 Anthony Gomes 361-374 Manju Sood
19 V Ramachandran 1 -69 Aditya Iyengar 277-364 A Krishnan
20 A Krishnan 1 -78 Nidhi Singhvi 423-380 V Ramachandran
21 Sudhir Kamath 1 -100 Samrath Singh Bhatia425-377 Douglas Lobo
22 Douglas Lobo 1 -134 Ranganathan Chakrav 371-542 Sudhir Kamath
23 Sunny Bhatia 1 -137 Neena Shahani 393-304 Mangala Bhandarkar
24 Mangala Bhandarkar 1 -153 TP Kurian 379-489 Sunny Bhatia
25 Romilla Thakur 1 -249 PC Jose 355-440 Manju Pai
26 Manju Pai 1 -274 Irineu Gonsalves 297-525 Romilla Thakur
27 Joe Rodrigues 1 -347 Carolann Pais 289-477 Nidhi Singhvi
28 Nidhi Singhvi 0 -153 A Krishnan 380-423 Joe Rodrigues
29 Samrath Singh Bhatia 0 -204 Sudhir Kamath 377-425 Neena Shahani
30 Neena Shahani 0 -315 Sunny Bhatia 304-393 Samrath Singh Bhatia
HG Bhushan Pradhan 547