WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for PREMIER
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Varisht Hingorani 7 554 Ranganathan Chakrav 534-340 Udayan Grover
2 Nakul Prabhu 5 877 Sherwin Rodrigues 408-397 Sanjoy Gupta
3 Sanjoy Gupta 5 497 TP Kurian 475-308 Nakul Prabhu
4 Ranganathan Chakrav 5 266 Varisht Hingorani 340-534 Irineu Gonsalves
5 Mohan Chunkath 5 64 Manju Sood 432-428 Bhushan Pradhan
6 Udayan Grover 5 -103 Sunny Bhatia 494-412 Varisht Hingorani
7 Sherwin Rodrigues 4 439 Nakul Prabhu 397-408 Carolann Pais
8 Irineu Gonsalves 4 221 Sudhir Kamath 471-277 Ranganathan Chakrav
9 Bhushan Pradhan 4 201 Aditya Iyengar 433-431 Mohan Chunkath
10 Carolann Pais 4 183 Douglas Lobo 454-366 Sherwin Rodrigues
11 Manju Sood 4 129 Mohan Chunkath 428-432 TP Kurian
12 TP Kurian 4 104 Sanjoy Gupta 308-475 Manju Sood
13 Sunny Bhatia 4 -40 Udayan Grover 412-494 Shaikh Ahmed
14 Mangala Bhandarkar 4 -54 Samrath Singh Bhatia503-309 Aditya Iyengar
15 Shaikh Ahmed 4 -123 V Ramachandran 439-315 Sunny Bhatia
16 A Krishnan 4 -130 Ramachandran Chidamb382-364 Douglas Lobo
17 Aditya Iyengar 3 165 Bhushan Pradhan 431-433 Mangala Bhandarkar
18 Douglas Lobo 3 -6 Carolann Pais 366-454 A Krishnan
19 Priya Karkhanis 3 -112 Manju Pai 421-332 Sudhir Kamath
20 Sudhir Kamath 3 -139 Irineu Gonsalves 277-471 Priya Karkhanis
21 Anthony Gomes 3 -175 Nidhi Singhvi 436-395 V Ramachandran
22 V Ramachandran 3 -242 Shaikh Ahmed 315-439 Anthony Gomes
23 Ramachandran Chidamb 2 25 A Krishnan 364-382 Manju Pai
24 Manju Pai 2 -251 Priya Karkhanis 332-421 Ramachandran Chidamb
25 PC Jose 2 -311 Neena Shahani 356-444 Nidhi Singhvi
26 Joe Rodrigues 2 -331 Romilla Thakur 521-380 Samrath Singh Bhatia
27 Samrath Singh Bhatia 2 -332 Mangala Bhandarkar 309-503 Joe Rodrigues
28 Romilla Thakur 2 -453 Joe Rodrigues 380-521 Neena Shahani
29 Neena Shahani 2 -465 PC Jose 444-356 Romilla Thakur
30 Nidhi Singhvi 1 -458 Anthony Gomes 395-436 PC Jose
HG Nakul Prabhu 627