WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Goutham Jayaraman 10 894 Sherwin Rodrigues 412-407 Douglas Lobo
2 Alex Tan 9.5 901 Douglas Lobo 427-362 Sherwin Rodrigues
3 Udayan Grover 9 966 Aditya Iyengar 446-403 Carolann Pais
4 Sherwin Rodrigues 9 559 Goutham Jayaraman 407-412 Alex Tan
5 Douglas Lobo 8.5 1001 Alex Tan 362-427 Goutham Jayaraman
6 Ranganathan Chakrav 8 1010 Carolann Pais 466-280 Aditya Iyengar
7 Aditya Iyengar 8 725 Udayan Grover 403-446 Ranganathan Chakrav
8 Mangala Bhandarkar 8 462 Pramit Kamath 456-413 Michael Tang
9 A Krishnan 8 452 Charles Carneiro 479-433 Gerry Carter
10 Michael Tang 8 412 Gerry Carter 399-351 Mangala Bhandarkar
11 Varisht Hingorani 8 247 R Nalini 396-384 Karthik Ganesan
12 Sudhir Kamath 8 135 Karthik Ganesan 435-333 Rehet Singh Bhatia
13 Arindam Basu 8 87 Rehet Singh Bhatia 386-322 Pramit Kamath
14 Carolann Pais 7 864 Ranganathan Chakrav 280-466 Udayan Grover
15 Gerry Carter 7 585 Michael Tang 351-399 A Krishnan
16 Javed Shamim 7 554 Wajid Iqbal 544-254 Nidhi Singhvi
17 Nidhi Singhvi 7 287 Anwar Siddiqui 403-364 Javed Shamim
18 R Nalini 7 217 Varisht Hingorani 384-396 Sunny Bhatia
19 Nitya Chagti 7 202 Sunny Bhatia 387-337 Wajid Iqbal
20 Sunny Bhatia 7 98 Nitya Chagti 337-387 R Nalini
21 Karthik Ganesan 7 73 Sudhir Kamath 333-435 Varisht Hingorani
22 Rehet Singh Bhatia 7 -13 Arindam Basu 322-386 Sudhir Kamath
23 Mohan Chunkath 6 457 Hyder Quraishi 365-438 Mohan Chunkath
24 Hyder Quraishi 6 408 Mohan Chunkath 438-365 Phil Paes
25 Pramit Kamath 6 357 Mangala Bhandarkar 413-456 Arindam Basu
26 Bhushan Pradhan 6 235 Shaikh Ahmed 438-406 Rajiv Antao
27 Rajiv Antao 6 218 Neena Shahani 400-347 Bhushan Pradhan
28 Anwar Siddiqui 6 203 Nidhi Singhvi 364-403 Charles Carneiro
29 Charles Carneiro 6 173 A Krishnan 433-479 Anwar Siddiqui
30 Phil Paes 6 63 Mehul Arora 399-414 Hyder Quraishi
31 Mehul Arora 6 16 Phil Paes 414-399 Shaikh Ahmed
32 Shaurya Puri 6 12 Nikheel Ruparel 454-374 Eeshan Malhotra
33 Eeshan Malhotra 6 -22 Vedika Hingorani 369-366 Shaurya Puri
34 Wajid Iqbal 6 -84 Javed Shamim 254-544 Nitya Chagti
35 Aqila Khattak 6 -365 Dev Garg 470-332 Aruna Grover
36 Samrath Singh Bhatia 5 203 Kala Ganesh 376-369 Sridhar Paidikondala
37 Shaikh Ahmed 5 133 Bhushan Pradhan 406-438 Mehul Arora
38 Saraswathi Ramm 5 131 Raghuram Godavarthi 399-370 Kala Ganesh
39 Sridhar Paidikondala 5 -83 Ritu Chadha 467-360 Samrath Singh Bhatia
40 Nikheel Ruparel 5 -251 Shaurya Puri 374-454 Neena Shahani
41 Sylvia Coelho 5 -340 Aruna Grover 477-360 Vedika Hingorani
42 Neena Shahani 5 -650 Rajiv Antao 347-400 Nikheel Ruparel
43 Aseem Nanda 5 -662 Sirajunnisa Isani 433-377 Sushanto Bhattachary
44 Aruna Grover 5 -734 Sylvia Coelho 360-477 Aqila Khattak
45 Dev Garg 5 -936 Aqila Khattak 332-470 Raghuram Godavarthi
46 Raghuram Godavarthi 4 297 Saraswathi Ramm 370-399 Dev Garg
47 Kala Ganesh 4 -262 Samrath Singh Bhatia369-376 Saraswathi Ramm
48 Vedika Hingorani 4 -305 Eeshan Malhotra 366-369 Sylvia Coelho
49 Krtin Juneja 4 -466 Swagat Nukala 409-278 Sirajunnisa Isani
50 Sushanto Bhattachary 4 -846 Umang Kejriwal 250-431 Aseem Nanda
51 Umang Kejriwal 3 336 Sushanto Bhattachary431-250 Surbhi Goel
52 Ritu Chadha 3 -447 Sridhar Paidikondala360-467 Swagat Nukala
53 Anjana Neira Dev 3 -673 Surbhi Goel 402-304 Riddhi Ahuja
54 Sirajunnisa Isani 3 -677 Aseem Nanda 377-433 Krtin Juneja
55 Swagat Nukala 3 -711 Krtin Juneja 278-409 Ritu Chadha
56 Surbhi Goel 3 -1243 Anjana Neira Dev 304-402 Umang Kejriwal
57 Riddhi Ahuja 2 -1853 Diya Dawara 345-233 Anjana Neira Dev
58 Diya Dawara 0 -2350 Riddhi Ahuja 233-345 Diya Dawara
HG A Krishnan 653