WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Udayan Grover 7 943 Douglas Lobo 474-479 Michael Tang
2 Michael Tang 7 756 Gerry Carter 503-427 Udayan Grover
3 Douglas Lobo 6 855 Udayan Grover 479-474 Alex Tan
4 Gerry Carter 6 665 Michael Tang 427-503 Sunny Bhatia
5 Aditya Iyengar 6 627 Bhushan Pradhan 447-351 A Krishnan
6 Alex Tan 6 600 Sherwin Rodrigues 410-427 Douglas Lobo
7 Anwar Siddiqui 6 581 A Krishnan 456-254 Goutham Jayaraman
8 Goutham Jayaraman 6 494 Pramit Kamath 459-447 Anwar Siddiqui
9 Sunny Bhatia 6 314 Sudhir Kamath 310-418 Gerry Carter
10 Sherwin Rodrigues 6 297 Alex Tan 427-410 Sudhir Kamath
11 Sudhir Kamath 6 188 Sunny Bhatia 418-310 Sherwin Rodrigues
12 Carolann Pais 5 807 Nikheel Ruparel 523-347 Mohan Chunkath
13 Ranganathan Chakrav 5 592 Mohan Chunkath 473-357 Mangala Bhandarkar
14 A Krishnan 5 486 Anwar Siddiqui 254-456 Aditya Iyengar
15 Pramit Kamath 5 466 Goutham Jayaraman 447-459 Bhushan Pradhan
16 Mangala Bhandarkar 5 459 Samrath Singh Bhatia423-394 Ranganathan Chakrav
17 Bhushan Pradhan 5 424 Aditya Iyengar 351-447 Pramit Kamath
18 Wajid Iqbal 5 229 Mehul Arora 407-331 R Nalini
19 Varisht Hingorani 5 192 Arindam Basu 419-311 Charles Carneiro
20 Charles Carneiro 5 183 Nitya Chagti 452-279 Varisht Hingorani
21 R Nalini 5 126 Phil Paes 372-331 Wajid Iqbal
22 Dev Garg 5 -198 Neena Shahani 369-362 Rehet Singh Bhatia
23 Mohan Chunkath 4 417 Ranganathan Chakrav 357-473 Carolann Pais
24 Nidhi Singhvi 4 306 Saraswathi Ramm 399-338 Samrath Singh Bhatia
25 Nitya Chagti 4 191 Charles Carneiro 279-452 Mehul Arora
26 Shaikh Ahmed 4 182 Javed Shamim 449-361 Kala Ganesh
27 Mehul Arora 4 106 Wajid Iqbal 331-407 Nitya Chagti
28 Kala Ganesh 4 25 Rajiv Antao 425-400 Shaikh Ahmed
29 Shaurya Puri 4 18 Sylvia Coelho 417-295 Rajiv Antao
30 Vedika Hingorani 4 -2 Ritu Chadha 446-383 Phil Paes
31 Arindam Basu 4 -69 Varisht Hingorani 311-419 Nikheel Ruparel
32 Rehet Singh Bhatia 4 -192 Karthik Ganesan 334-376 Dev Garg
33 Karthik Ganesan 4 -261 Rehet Singh Bhatia 376-334 Aruna Grover
34 Nikheel Ruparel 4 -266 Carolann Pais 347-523 Arindam Basu
35 Neena Shahani 4 -448 Dev Garg 362-369 Saraswathi Ramm
36 Saraswathi Ramm 3 201 Nidhi Singhvi 338-399 Neena Shahani
37 Samrath Singh Bhatia 3 174 Mangala Bhandarkar 394-423 Nidhi Singhvi
38 Javed Shamim 3 38 Shaikh Ahmed 361-449 Eeshan Malhotra
39 Sridhar Paidikondala 3 -91 Aruna Grover 465-331 Hyder Quraishi
40 Eeshan Malhotra 3 -96 Hyder Quraishi 260-425 Javed Shamim
41 Phil Paes 3 -111 R Nalini 331-372 Vedika Hingorani
42 Hyder Quraishi 3 -152 Eeshan Malhotra 425-260 Sridhar Paidikondala
43 Rajiv Antao 3 -156 Kala Ganesh 400-425 Shaurya Puri
44 Surbhi Goel 3 -343 Anjana Neira Dev 350-322 Ritu Chadha
45 Aqila Khattak 3 -429 Krtin Juneja 439-361 Anjana Neira Dev
46 Aruna Grover 3 -651 Sridhar Paidikondala331-465 Karthik Ganesan
47 Ritu Chadha 2 -436 Vedika Hingorani 383-446 Surbhi Goel
48 Krtin Juneja 2 -543 Aqila Khattak 361-439 Sylvia Coelho
49 Sirajunnisa Isani 2 -574 Swagat Nukala 361-328 Aseem Nanda
50 Sylvia Coelho 2 -645 Shaurya Puri 295-417 Krtin Juneja
51 Anjana Neira Dev 2 -653 Surbhi Goel 322-350 Aqila Khattak
52 Aseem Nanda 2 -729 Diya Dawara 387-252 Sirajunnisa Isani
53 Sushanto Bhattachary 2 -900 Riddhi Ahuja 317-278 Swagat Nukala
54 Raghuram Godavarthi 1 109 Umang Kejriwal 359-250 Riddhi Ahuja
55 Swagat Nukala 1 -844 Sirajunnisa Isani 328-361 Sushanto Bhattachary
56 Riddhi Ahuja 1 -1481 Sushanto Bhattachary278-317 Raghuram Godavarthi
57 Umang Kejriwal 0 -109 Raghuram Godavarthi 250-359 Diya Dawara
58 Diya Dawara 0 -1672 Aseem Nanda 252-387 Umang Kejriwal
HG A Krishnan 653