WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Moiz Ullah Baig 12 1086 Javed Shamim 553-341 Waseem Khatri
2 Wajid Iqbal 11.5 815 Waseem Khatri 559-379 Javed Shamim
3 Rashid Khan 10 551 Hammad Hadi Khan 429-382 Mohammad Inayatullah
4 Waseem Khatri 10 512 Wajid Iqbal 379-559 Moiz Ullah Baig
5 Javed Shamim 10 448 Moiz Ullah Baig 341-553 Wajid Iqbal
6 Mohammad Inayatullah 10 335 Tariq Pervez 394-355 Rashid Khan
7 Anwar Siddiqui 9.5 -109 Absar Mustajab 446-382 Muhammad Shahbaz
8 Tariq Pervez 9 866 Mohammad Inayatullah355-394 Hammad Hadi Khan
9 Abdullah Abbasi 9 519 Muhammad Shahbaz 496-340 Absar Mustajab
10 Hammad Hadi Khan 9 368 Rashid Khan 382-429 Tariq Pervez
11 Hassan Hadi Khan 9 293 Ahmed Salik 455-362 Saim Usmani
12 Saim Usmani 9 -41 Mirza Taha 452-378 Hassan Hadi Khan
13 Mirza Tayyab 8.5 828 Fahim Naqvi 405-378 Ahad Riaz
14 Muddasir Memon 8.5 169 Ahad Riaz 464-389 Fahim Naqvi
15 Muhammad Shahbaz 8 404 Abdullah Abbasi 340-496 Anwar Siddiqui
16 Absar Mustajab 8 169 Anwar Siddiqui 382-446 Abdullah Abbasi
17 Mirza Taha 8 157 Saim Usmani 378-452 Ahmed Salik
18 Ahmed Salik 8 96 Hassan Hadi Khan 362-455 Mirza Taha
19 Hasham Hadi Khan 8 -301 Sohaib Sanaullah 379-362 Ashfaq Khatri
20 Hassan Binarshad 7.5 231 Ashfaq Khatri 429-398 Sohaib Sanaullah
21 Ahad Riaz 7.5 -743 Muddasir Memon 389-464 Mirza Tayyab
22 Ali Rashid 7 79 Abdul Wahid 408-362 Hassan Ali
23 Fahim Naqvi 7 47 Mirza Tayyab 378-405 Muddasir Memon
24 Ashfaq Khatri 7 -8 Hassan Binarshad 398-429 Hasham Hadi Khan
25 Hassan Ali 7 -46 Danial Sanaullah 452-418 Ali Rashid
26 Sohaib Sanaullah 7 -170 Hasham Hadi Khan 362-379 Hassan Binarshad
27 Danial Sanaullah 6 137 Hassan Ali 418-452 Abdul Wahid
28 Abdul Wahid 6 -97 Ali Rashid 362-408 Danial Sanaullah
29 Mirza Waseem Baig 6 -102 Mohammed Talha Arif 436-358 Hamza Naeem
30 Nasir Mehmood 6 -265 Abbas Shabbir 376-328 Imaad Ali
31 Javed Iqbal 6 -651 Muzammil Asim 407-398 Danial Iqbal
32 Foaad Sami 6 -676 Hamza Naeem 398-332 Mohammed Talha Arif
33 Hamza Naeem 6 -872 Foaad Sami 332-398 Mirza Waseem Baig
34 Mohammed Talha Arif 5 25 Mirza Waseem Baig 358-436 Foaad Sami
35 Imaad Ali 5 -78 Monis Khan 442-337 Nasir Mehmood
36 Abbas Shabbir 5 -262 Nasir Mehmood 328-376 Monis Khan
37 Monis Khan 5 -609 Imaad Ali 337-442 Abbas Shabbir
38 Danial Iqbal 4 -428 Simal Linjara 460-319 Javed Iqbal
39 Simal Linjara 4 -1187 Danial Iqbal 319-460 Muzammil Asim
40 Muzammil Asim 2 -1490 Javed Iqbal 398-407 Simal Linjara
HG Mirza Tayyab 652