WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Hassan Hadi Khan 10 1072 Mohammad Inayatullah431-392 Sohaib Sanaullah
2 Mohammad Inayatullah 9 1017 Hassan Hadi Khan 392-431 Moiz Ullah Baig
3 Moiz Ullah Baig 9 777 Rashid Khan 547-335 Mohammad Inayatullah
4 Sohaib Sanaullah 8 1401 Basil Ali Khan 424-387 Hassan Hadi Khan
5 Waseem Khatri 8 1096 Hasham Hadi Khan 549-325 Rashid Khan
6 Ahad Riaz 8 686 Hammad Hadi Khan 406-384 Abdullah Abbasi
7 Abdullah Abbasi 8 535 Mirza Taha 472-396 Ahad Riaz
8 Rashid Khan 8 294 Moiz Ullah Baig 335-547 Waseem Khatri
9 Anwar Siddiqui 7 1035 Nasir Mehmood 535-307 Hasham Hadi Khan
10 Javed Shamim 7 917 Monis Khan 535-293 Hammad Hadi Khan
11 Hammad Hadi Khan 7 629 Ahad Riaz 384-406 Javed Shamim
12 Hasham Hadi Khan 7 616 Waseem Khatri 325-549 Anwar Siddiqui
13 Abdul Wahid 7 576 Ali Rashid 407-420 Ali Rashid
14 Tariq Pervez 7 557 Hassan Ali 403-327 Absar Mustajab
15 Absar Mustajab 7 449 Foaad Sami 444-325 Tariq Pervez
16 Ali Rashid 7 421 Abdul Wahid 420-407 Abdul Wahid
17 Danial Sanaullah 7 417 Salha Khatri 418-330 Nasir Mehmood
18 Syed Imaad Ali 7 354 Fahim Naqvi 445-334 Mirza Taha
19 Mirza Taha 7 169 Abdullah Abbasi 396-472 Syed Imaad Ali
20 Nasir Mehmood 7 153 Anwar Siddiqui 307-535 Danial Sanaullah
21 Muzammil Asim 7 124 Teham Ahmed 478-368 Abbas Shabbir
22 Fahim Naqvi 7 -80 Syed Imaad Ali 334-445 Basil Ali Khan
23 Abbas Shabbir 6 609 Aliza Ahmed 519-377 Muzammil Asim
24 Basil Ali Khan 6 516 Sohaib Sanaullah 387-424 Fahim Naqvi
25 Minhaj Uddin Ahmad 6 185 Saim Waqar 440-361 Hassan Ali
26 Fatima Siddique 6 -419 Momina Riaz 398-267 Hassan Binarshad
27 Saleem Karim 6 -457 Saim Usmani 373-361 Misbah Rehman
28 Hassan Binarshad 5 281 Shahzaib Khatri 480-368 Fatima Siddique
29 Dua Ilyas 5 124 Eeman Tariq 388-327 Saim Waqar
30 Hassan Ali 5 118 Tariq Pervez 327-403 Minhaj Uddin Ahmad
31 Monis Khan 5 35 Javed Shamim 293-535 Salha Khatri
32 Salha Khatri 5 -90 Danial Sanaullah 330-418 Monis Khan
33 Misbah Rehman 5 -114 Arsalan Ahmed 100-50 Saleem Karim
34 Hannan Hijazi 5 -140 Zainab Shujat 362-404 Teham Ahmed
35 Umar Naeem 5 -180 Rayyan Adeel 463-381 Foaad Sami
36 Foaad Sami 5 -184 Absar Mustajab 325-444 Umar Naeem
37 Saim Usmani 5 -308 Saleem Karim 361-373 Momina Riaz
38 Teham Ahmed 5 -310 Muzammil Asim 368-478 Hannan Hijazi
39 Hammad Hamid 5 -402 Shehryar Hassan 435-373 Shehryar Hassan
40 Shehryar Hassan 5 -696 Hammad Hamid 373-435 Hammad Hamid
41 Momina Riaz 5 -783 Fatima Siddique 267-398 Saim Usmani
42 Hamza Naeem 4.5 343 Mirza Waseem Baig 537-321 Affan Shahzad
43 Aliza Ahmed 4.5 -458 Abbas Shabbir 377-519 Shahzaib Khatri
44 Shahzaib Khatri 4 -41 Hassan Binarshad 368-480 Aliza Ahmed
45 Affan Shahzad 4 -57 Rafique Khatri 357-370 Hamza Naeem
46 Saim Waqar 4 -224 Minhaj Uddin Ahmad 361-440 Dua Ilyas
47 Rafique Khatri 4 -290 Affan Shahzad 370-357 Arsalan Ahmed
48 Hamza Babar 4 -368 Amna Khushnood 383-379 Zainab Shujat
49 Ali Wasif 4 -410 Mahrukh Zaim 329-261 Afham Imtiaz
50 Afham Imtiaz 4 -464 Rameen Adeel 415-259 Ali Wasif
51 Zainab Shujat 4 -690 Hannan Hijazi 404-362 Hamza Babar
52 Mirza Waseem Baig 3.5 -84 Hamza Naeem 321-537 Mahrukh Zaim
53 Amna Khushnood 3 -190 Hamza Babar 379-383 Rameen Adeel
54 Arsalan Ahmed 3 -330 Misbah Rehman 50-100 Rafique Khatri
55 Mahrukh Zaim 3 -877 Ali Wasif 261-329 Mirza Waseem Baig
56 Aashir Ahmed 2 -765 Basir Ahmed 412-242 Basir Ahmed
57 Rayyan Adeel 2 -1004 Umar Naeem 381-463 Eeman Tariq
58 Rameen Adeel 2 -1238 Afham Imtiaz 259-415 Amna Khushnood
59 Eeman Tariq 1.5 -1545 Dua Ilyas 327-388 Rayyan Adeel
60 Basir Ahmed 0 -2308 Aashir Ahmed 242-412 Aashir Ahmed
HG Sohaib Sanaullah 628