WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Mohammad Inayatullah 10 1055 Moiz Ullah Baig 440-402 Sohaib Sanaullah
2 Hassan Hadi Khan 10 971 Sohaib Sanaullah 331-432 Moiz Ullah Baig
3 Sohaib Sanaullah 9 1502 Hassan Hadi Khan 432-331 Mohammad Inayatullah
4 Waseem Khatri 9 1184 Rashid Khan 482-394 Abdullah Abbasi
5 Moiz Ullah Baig 9 739 Mohammad Inayatullah402-440 Hassan Hadi Khan
6 Abdullah Abbasi 9 672 Ahad Riaz 510-373 Waseem Khatri
7 Anwar Siddiqui 8 1109 Hasham Hadi Khan 426-352 Hammad Hadi Khan
8 Hammad Hadi Khan 8 791 Javed Shamim 494-332 Anwar Siddiqui
9 Danial Sanaullah 8 623 Nasir Mehmood 534-328 Mirza Taha
10 Tariq Pervez 8 611 Absar Mustajab 403-349 Ali Rashid
11 Ahad Riaz 8 549 Abdullah Abbasi 373-510 Rashid Khan
12 Ali Rashid 8 445 Abdul Wahid 378-354 Tariq Pervez
13 Rashid Khan 8 206 Waseem Khatri 394-482 Ahad Riaz
14 Mirza Taha 8 200 Syed Imaad Ali 417-386 Danial Sanaullah
15 Javed Shamim 7 755 Hammad Hadi Khan 332-494 Hasham Hadi Khan
16 Abbas Shabbir 7 725 Muzammil Asim 502-386 Fahim Naqvi
17 Basil Ali Khan 7 574 Fahim Naqvi 415-357 Muzammil Asim
18 Abdul Wahid 7 552 Ali Rashid 354-378 Absar Mustajab
19 Hasham Hadi Khan 7 542 Anwar Siddiqui 352-426 Javed Shamim
20 Absar Mustajab 7 395 Tariq Pervez 349-403 Abdul Wahid
21 Syed Imaad Ali 7 323 Mirza Taha 386-417 Nasir Mehmood
22 Minhaj Uddin Ahmad 7 199 Hassan Ali 422-408 Fatima Siddique
23 Muzammil Asim 7 8 Abbas Shabbir 386-502 Basil Ali Khan
24 Nasir Mehmood 7 -53 Danial Sanaullah 328-534 Syed Imaad Ali
25 Fahim Naqvi 7 -138 Basil Ali Khan 357-415 Abbas Shabbir
26 Saleem Karim 7 -323 Misbah Rehman 460-326 Salha Khatri
27 Hassan Binarshad 6 448 Fatima Siddique 502-335 Hassan Ali
28 Umar Naeem 6 64 Foaad Sami 593-349 Teham Ahmed
29 Monis Khan 6 36 Salha Khatri 430-429 Misbah Rehman
30 Hannan Hijazi 6 -127 Teham Ahmed 399-386 Foaad Sami
31 Saim Usmani 6 -137 Momina Riaz 451-280 Shehryar Hassan
32 Fatima Siddique 6 -586 Hassan Binarshad 335-502 Minhaj Uddin Ahmad
33 Shehryar Hassan 6 -653 Hammad Hamid 440-397 Saim Usmani
34 Hamza Naeem 5.5 411 Affan Shahzad 470-402 Shahzaib Khatri
35 Shahzaib Khatri 5 249 Aliza Ahmed 571-281 Hamza Naeem
36 Hassan Ali 5 104 Minhaj Uddin Ahmad 408-422 Hassan Binarshad
37 Dua Ilyas 5 41 Saim Waqar 322-405 Arsalan Ahmed
38 Salha Khatri 5 -91 Monis Khan 429-430 Saleem Karim
39 Saim Waqar 5 -141 Dua Ilyas 405-322 Rafique Khatri
40 Ali Wasif 5 -242 Afham Imtiaz 426-258 Zainab Shujat
41 Misbah Rehman 5 -248 Saleem Karim 326-460 Monis Khan
42 Teham Ahmed 5 -323 Hannan Hijazi 386-399 Umar Naeem
43 Foaad Sami 5 -428 Umar Naeem 349-593 Hannan Hijazi
44 Hammad Hamid 5 -445 Shehryar Hassan 397-440 Momina Riaz
45 Zainab Shujat 5 -570 Hamza Babar 401-281 Ali Wasif
46 Momina Riaz 5 -954 Saim Usmani 280-451 Hammad Hamid
47 Mirza Waseem Baig 4.5 -51 Mahrukh Zaim 354-321 Rameen Adeel
48 Aliza Ahmed 4.5 -748 Shahzaib Khatri 281-571 Affan Shahzad
49 Affan Shahzad 4 -125 Hamza Naeem 402-470 Aliza Ahmed
50 Arsalan Ahmed 4 -298 Rafique Khatri 456-424 Dua Ilyas
51 Rafique Khatri 4 -322 Arsalan Ahmed 424-456 Saim Waqar
52 Hamza Babar 4 -488 Zainab Shujat 281-401 Afham Imtiaz
53 Afham Imtiaz 4 -632 Ali Wasif 258-426 Hamza Babar
54 Amna Khushnood 3 -211 Rameen Adeel 383-404 Mahrukh Zaim
55 Aashir Ahmed 3 -570 Basir Ahmed 446-251 Eeman Tariq
56 Rayyan Adeel 3 -889 Eeman Tariq 396-281 Basir Ahmed
57 Mahrukh Zaim 3 -910 Mirza Waseem Baig 321-354 Amna Khushnood
58 Rameen Adeel 3 -1217 Amna Khushnood 404-383 Mirza Waseem Baig
59 Eeman Tariq 1.5 -1660 Rayyan Adeel 281-396 Aashir Ahmed
60 Basir Ahmed 0 -2503 Aashir Ahmed 251-446 Rayyan Adeel
HG Sohaib Sanaullah 628