WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Hassan Hadi Khan 13 1342 Mohammad Inayatullah426-374 Waseem Khatri
2 Waseem Khatri 12 1447 Sohaib Sanaullah 487-409 Hassan Hadi Khan
3 Hammad Hadi Khan 12 1249 Tariq Pervez 468-351 Danial Sanaullah
4 Mohammad Inayatullah 12 929 Hassan Hadi Khan 374-426 Sohaib Sanaullah
5 Sohaib Sanaullah 11 1414 Waseem Khatri 409-487 Mohammad Inayatullah
6 Danial Sanaullah 11 878 Rashid Khan 467-365 Hammad Hadi Khan
7 Tariq Pervez 11 676 Hammad Hadi Khan 351-468 Rashid Khan
8 Moiz Ullah Baig 11 575 Ali Rashid 450-406 Basil Ali Khan
9 Mirza Taha 11 300 Minhaj Uddin Ahmad 415-337 Anwar Siddiqui
10 Anwar Siddiqui 10 1125 Fahim Naqvi 445-280 Mirza Taha
11 Abdullah Abbasi 10 681 Basil Ali Khan 546-361 Ali Rashid
12 Ali Rashid 10 508 Moiz Ullah Baig 406-450 Abdullah Abbasi
13 Syed Imaad Ali 10 503 Hannan Hijazi 537-302 Ahad Riaz
14 Rashid Khan 10 33 Danial Sanaullah 365-467 Tariq Pervez
15 Hasham Hadi Khan 9 846 Hassan Binarshad 465-466 Abdul Wahid
16 Javed Shamim 9 684 Abdul Wahid 481-270 Hassan Binarshad
17 Ahad Riaz 9 559 Monis Khan 326-437 Syed Imaad Ali
18 Abdul Wahid 9 485 Javed Shamim 270-481 Hasham Hadi Khan
19 Absar Mustajab 9 375 Hassan Ali 381-318 Abbas Shabbir
20 Monis Khan 9 312 Ahad Riaz 437-326 Hannan Hijazi
21 Basil Ali Khan 9 307 Abdullah Abbasi 361-546 Moiz Ullah Baig
22 Minhaj Uddin Ahmad 9 171 Mirza Taha 337-415 Fahim Naqvi
23 Fahim Naqvi 9 -31 Anwar Siddiqui 280-445 Minhaj Uddin Ahmad
24 Hamza Naeem 8.5 559 Muzammil Asim 378-327 Mirza Waseem Baig
25 Shahzaib Khatri 8 516 Arsalan Ahmed 445-346 Affan Shahzad
26 Abbas Shabbir 8 514 Saleem Karim 435-399 Absar Mustajab
27 Hassan Binarshad 8 383 Hasham Hadi Khan 466-465 Javed Shamim
28 Umar Naeem 8 318 Nasir Mehmood 343-406 Saim Waqar
29 Affan Shahzad 8 258 Ali Wasif 437-329 Shahzaib Khatri
30 Saim Waqar 8 163 Saim Usmani 383-419 Umar Naeem
31 Nasir Mehmood 8 -93 Umar Naeem 406-343 Saim Usmani
32 Saim Usmani 8 -244 Saim Waqar 419-383 Nasir Mehmood
33 Hannan Hijazi 8 -249 Syed Imaad Ali 302-537 Monis Khan
34 Foaad Sami 8 -312 Shehryar Hassan 412-410 Misbah Rehman
35 Hammad Hamid 8 -407 Mirza Waseem Baig 382-370 Muzammil Asim
36 Saleem Karim 8 -446 Abbas Shabbir 399-435 Hassan Ali
37 Mirza Waseem Baig 7.5 212 Hammad Hamid 370-382 Hamza Naeem
38 Hassan Ali 7 178 Absar Mustajab 318-381 Saleem Karim
39 Salha Khatri 7 -88 Fatima Siddique 376-224 Aashir Ahmed
40 Muzammil Asim 7 -419 Hamza Naeem 327-378 Hammad Hamid
41 Afham Imtiaz 7 -581 Rafique Khatri 409-305 Teham Ahmed
42 Zainab Shujat 7 -610 Misbah Rehman 455-360 Shehryar Hassan
43 Shehryar Hassan 7 -619 Foaad Sami 410-412 Zainab Shujat
44 Fatima Siddique 7 -896 Salha Khatri 224-376 Momina Riaz
45 Momina Riaz 7 -952 Aashir Ahmed 411-396 Fatima Siddique
46 Hamza Babar 6 -331 Teham Ahmed 501-302 Rafique Khatri
47 Misbah Rehman 6 -397 Zainab Shujat 360-455 Foaad Sami
48 Ali Wasif 6 -487 Affan Shahzad 329-437 Arsalan Ahmed
49 Rayyan Adeel 6 -599 Aliza Ahmed 362-254 Dua Ilyas
50 Mahrukh Zaim 6 -829 Dua Ilyas 361-352 Aliza Ahmed
51 Teham Ahmed 6 -969 Hamza Babar 302-501 Afham Imtiaz
52 Aliza Ahmed 5.5 -1089 Rayyan Adeel 254-362 Mahrukh Zaim
53 Amna Khushnood 5 10 Basir Ahmed 515-250 Rameen Adeel
54 Dua Ilyas 5 -204 Mahrukh Zaim 352-361 Rayyan Adeel
55 Arsalan Ahmed 5 -410 Shahzaib Khatri 346-445 Ali Wasif
56 Aashir Ahmed 5 -505 Momina Riaz 396-411 Salha Khatri
57 Rafique Khatri 5 -555 Afham Imtiaz 305-409 Hamza Babar
58 Rameen Adeel 5 -1174 Eeman Tariq 274-194 Amna Khushnood
59 Eeman Tariq 2.5 -1781 Rameen Adeel 194-274 Basir Ahmed
60 Basir Ahmed 0 -3233 Amna Khushnood 250-515 Eeman Tariq
HG Sohaib Sanaullah 628