WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Mohammad Inayatullah 2 520 Rameen Adeel 515-155 Shahzaib Khatri
2 Hasham Hadi Khan 2 508 Momina Riaz 547-272 Rashid Khan
3 Rashid Khan 2 468 Rafique Khatri 432-309 Hasham Hadi Khan
4 Shahzaib Khatri 2 422 Aashir Ahmed 497-305 Mohammad Inayatullah
5 Sohaib Sanaullah 2 376 Hamza Babar 494-366 Abdullah Abbasi
6 Waseem Khatri 2 369 Eeman Tariq 553-287 Ali Rashid
7 Ali Rashid 2 359 Fatima Siddique 529-293 Waseem Khatri
8 Abdullah Abbasi 2 338 Anwar Siddiqui 391-365 Sohaib Sanaullah
9 Fahim Naqvi 2 331 Foaad Sami 532-341 Abdul Wahid
10 Mirza Waseem Baig 2 245 Absar Mustajab 430-428 Syed Imaad Ali
11 Abdul Wahid 2 207 Umar Naeem 439-333 Fahim Naqvi
12 Syed Imaad Ali 2 207 Misbah Rehman 509-360 Mirza Waseem Baig
13 Hammad Hamid 2 206 Ali Wasif 414-323 Teham Ahmed
14 Javed Shamim 2 206 Hassan Ali 380-310 Hammad Hadi Khan
15 Teham Ahmed 2 205 Arsalan Ahmed 413-331 Hammad Hamid
16 Hammad Hadi Khan 2 188 Aliza Ahmed 527-383 Javed Shamim
17 Monis Khan 2 177 Danial Sanaullah 439-349 Moiz Ullah Baig
18 Saim Usmani 2 164 Mahrukh Zaim 428-285 Saim Waqar
19 Saim Waqar 2 147 Hannan Hijazi 442-404 Saim Usmani
20 Moiz Ullah Baig 2 141 Tariq Pervez 448-434 Monis Khan
21 Muzammil Asim 2 110 Dua Ilyas 367-321 Saleem Karim
22 Mirza Taha 2 109 Hamza Naeem 404-381 Afham Imtiaz
23 Afham Imtiaz 2 73 Amna Khushnood 366-312 Mirza Taha
24 Saleem Karim 2 32 Rayyan Adeel 365-344 Muzammil Asim
25 Ahad Riaz 1 287 Zainab Shujat 472-127 Hassan Hadi Khan
26 Basil Ali Khan 1 189 Shehryar Hassan 524-212 Anwar Siddiqui
27 Anwar Siddiqui 1 164 Abdullah Abbasi 365-391 Basil Ali Khan
28 Hassan Hadi Khan 1 162 Basir Ahmed 489-283 Ahad Riaz
29 Affan Shahzad 1 159 Nasir Mehmood 481-311 Arsalan Ahmed
30 Tariq Pervez 1 58 Moiz Ullah Baig 434-448 Hassan Binarshad
31 Minhaj Uddin Ahmad 1 -69 Salha Khatri 320-405 Aliza Ahmed
32 Salha Khatri 1 -75 Minhaj Uddin Ahmad 405-320 Fatima Siddique
33 Fatima Siddique 1 -170 Ali Rashid 293-529 Salha Khatri
34 Aliza Ahmed 0.5 -144 Hammad Hadi Khan 383-527 Minhaj Uddin Ahmad
35 Eeman Tariq 0.5 -266 Waseem Khatri 287-553 Umar Naeem
36 Abbas Shabbir 0 0 Abbas Shabbir - Abbas Shabbir
37 Hassan Binarshad 0 -16 Hassan Binarshad - Tariq Pervez
38 Arsalan Ahmed 0 -82 Teham Ahmed 331-413 Affan Shahzad
39 Absar Mustajab 0 -88 Mirza Waseem Baig 428-430 Hamza Naeem
40 Hamza Naeem 0 -110 Mirza Taha 381-404 Absar Mustajab
41 Umar Naeem 0 -127 Abdul Wahid 333-439 Eeman Tariq
42 Ali Wasif 0 -155 Hammad Hamid 323-414 Amna Khushnood
43 Rayyan Adeel 0 -157 Saleem Karim 344-365 Dua Ilyas
44 Dua Ilyas 0 -161 Muzammil Asim 321-367 Rayyan Adeel
45 Amna Khushnood 0 -177 Afham Imtiaz 312-366 Ali Wasif
46 Danial Sanaullah 0 -193 Monis Khan 349-439 Mahrukh Zaim
47 Hassan Ali 0 -197 Javed Shamim 310-380 Hassan Ali
48 Mahrukh Zaim 0 -209 Saim Usmani 285-428 Danial Sanaullah
49 Rafique Khatri 0 -232 Rashid Khan 309-432 Hannan Hijazi
50 Nasir Mehmood 0 -242 Affan Shahzad 311-481 Hamza Babar
51 Hamza Babar 0 -268 Sohaib Sanaullah 366-494 Nasir Mehmood
52 Hannan Hijazi 0 -286 Saim Waqar 404-442 Rafique Khatri
53 Foaad Sami 0 -292 Fahim Naqvi 341-532 Basir Ahmed
54 Zainab Shujat 0 -364 Ahad Riaz 127-472 Misbah Rehman
55 Misbah Rehman 0 -382 Syed Imaad Ali 360-509 Zainab Shujat
56 Basir Ahmed 0 -449 Hassan Hadi Khan 283-489 Foaad Sami
57 Aashir Ahmed 0 -537 Shahzaib Khatri 305-497 Momina Riaz
58 Shehryar Hassan 0 -542 Basil Ali Khan 212-524 Rameen Adeel
59 Rameen Adeel 0 -550 Mohammad Inayatullah155-515 Shehryar Hassan
60 Momina Riaz 0 -587 Hasham Hadi Khan 272-547 Aashir Ahmed
HG Rashid Khan 592