WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Waseem Khatri 19 1859 Mohammad Inayatullah459-334 Moiz Ullah Baig
2 Moiz Ullah Baig 18 1161 Hammad Hadi Khan 500-366 Waseem Khatri
3 Hassan Hadi Khan 17 1288 Sohaib Sanaullah 643-313 Ali Rashid
4 Ali Rashid 17 1132 Hasham Hadi Khan 469-360 Hassan Hadi Khan
5 Mohammad Inayatullah 17 1048 Waseem Khatri 334-459 Hasham Hadi Khan
6 Hasham Hadi Khan 16 1162 Ali Rashid 360-469 Mohammad Inayatullah
7 Hammad Hadi Khan 16 1149 Moiz Ullah Baig 366-500 Javed Shamim
8 Javed Shamim 16 967 Abdullah Abbasi 459-431 Hammad Hadi Khan
9 Danial Sanaullah 16 802 Mirza Taha 425-389 Abdullah Abbasi
10 Sohaib Sanaullah 15 1139 Hassan Hadi Khan 313-643 Ahad Riaz
11 Abdullah Abbasi 15 1128 Javed Shamim 431-459 Danial Sanaullah
12 Ahad Riaz 15 1023 Hassan Ali 398-367 Sohaib Sanaullah
13 Minhaj Uddin Ahmad 15 415 Saim Waqar 480-377 Rashid Khan
14 Rashid Khan 15 266 Monis Khan 430-314 Minhaj Uddin Ahmad
15 Mirza Taha 15 138 Danial Sanaullah 389-425 Hassan Ali
16 Abbas Shabbir 14 879 Shahzaib Khatri 404-386 Absar Mustajab
17 Absar Mustajab 14 441 Syed Imaad Ali 454-419 Abbas Shabbir
18 Saim Waqar 14 361 Minhaj Uddin Ahmad 377-480 Tariq Pervez
19 Tariq Pervez 14 309 Hassan Binarshad 368-360 Saim Waqar
20 Hamza Naeem 13.5 616 Mirza Waseem Baig 437-320 Basil Ali Khan
21 Basil Ali Khan 13.5 352 Anwar Siddiqui 372-360 Hamza Naeem
22 Monis Khan 13.5 163 Rashid Khan 314-430 Shahzaib Khatri
23 Hassan Ali 13 751 Ahad Riaz 367-398 Mirza Taha
24 Shahzaib Khatri 13 713 Abbas Shabbir 386-404 Monis Khan
25 Syed Imaad Ali 13 515 Absar Mustajab 419-454 Umar Naeem
26 Umar Naeem 13 342 Abdul Wahid 444-329 Syed Imaad Ali
27 Fahim Naqvi 13 -145 Hannan Hijazi 363-360 Hassan Binarshad
28 Saleem Karim 13 -237 Saim Usmani 506-285 Mirza Waseem Baig
29 Mirza Waseem Baig 12.5 289 Hamza Naeem 320-437 Saleem Karim
30 Muzammil Asim 12.5 80 Aashir Ahmed 414-232 Anwar Siddiqui
31 Anwar Siddiqui 12 749 Basil Ali Khan 360-372 Muzammil Asim
32 Abdul Wahid 12 197 Umar Naeem 329-444 Hannan Hijazi
33 Hassan Binarshad 12 117 Tariq Pervez 360-368 Fahim Naqvi
34 Hannan Hijazi 12 -120 Fahim Naqvi 360-363 Abdul Wahid
35 Nasir Mehmood 12 -368 Shehryar Hassan 422-372 Saim Usmani
36 Saim Usmani 12 -503 Saleem Karim 285-506 Nasir Mehmood
37 Ali Wasif 12 -545 Foaad Sami 393-362 Zainab Shujat
38 Affan Shahzad 11 98 Rafique Khatri 424-393 Arsalan Ahmed
39 Aashir Ahmed 11 -360 Muzammil Asim 232-414 Misbah Rehman
40 Misbah Rehman 11 -509 Teham Ahmed 472-426 Aashir Ahmed
41 Foaad Sami 11 -553 Ali Wasif 362-393 Shehryar Hassan
42 Shehryar Hassan 11 -561 Nasir Mehmood 372-422 Foaad Sami
43 Zainab Shujat 11 -913 Momina Riaz 360-274 Ali Wasif
44 Momina Riaz 11 -1019 Zainab Shujat 274-360 Hamza Babar
45 Hamza Babar 10.5 -222 Afham Imtiaz 351-344 Momina Riaz
46 Rafique Khatri 10.5 -430 Affan Shahzad 393-424 Aliza Ahmed
47 Arsalan Ahmed 10 -257 Salha Khatri 414-268 Affan Shahzad
48 Salha Khatri 10 -382 Arsalan Ahmed 268-414 Teham Ahmed
49 Mahrukh Zaim 10 -1077 Amna Khushnood 342-327 Afham Imtiaz
50 Hammad Hamid 9.5 -927 Aliza Ahmed 336-407 Amna Khushnood
51 Aliza Ahmed 9.5 -1140 Hammad Hamid 407-336 Rafique Khatri
52 Amna Khushnood 9 -64 Mahrukh Zaim 327-342 Hammad Hamid
53 Dua Ilyas 9 -97 Rayyan Adeel 442-255 Eeman Tariq
54 Teham Ahmed 9 -770 Misbah Rehman 426-472 Salha Khatri
55 Afham Imtiaz 9 -1086 Hamza Babar 344-351 Mahrukh Zaim
56 Eeman Tariq 8.5 -1235 Basir Ahmed 361-346 Dua Ilyas
57 Fatima Siddique 8 -804 Fatima Siddique - Fatima Siddique
58 Rayyan Adeel 8 -1080 Dua Ilyas 255-442 Rayyan Adeel
59 Rameen Adeel 7 -2017 Rameen Adeel - Basir Ahmed
60 Basir Ahmed 1 -4228 Eeman Tariq 346-361 Rameen Adeel
HG Hassan Hadi Khan 643