WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Moiz Ullah Baig 20 1357 Waseem Khatri 469-358
2 Waseem Khatri 19 1663 Moiz Ullah Baig 358-469
3 Hassan Hadi Khan 18 1324 Hasham Hadi Khan 434-505
4 Hasham Hadi Khan 18 1235 Hassan Hadi Khan 505-434
5 Mohammad Inayatullah 18 1212 Danial Sanaullah 481-315
6 Javed Shamim 18 1193 Ali Rashid 454-361
7 Sohaib Sanaullah 17 1268 Hammad Hadi Khan 481-460
8 Ali Rashid 17 932 Javed Shamim 361-454
9 Danial Sanaullah 17 854 Mohammad Inayatullah315-481
10 Mirza Taha 17 227 Rashid Khan 406-342
11 Abdullah Abbasi 16 1017 Ahad Riaz 419-312
12 Hammad Hadi Khan 16 995 Sohaib Sanaullah 460-481
13 Tariq Pervez 16 403 Absar Mustajab 464-385
14 Minhaj Uddin Ahmad 16 329 Hamza Naeem 372-367
15 Rashid Khan 16 293 Mirza Taha 342-406
16 Syed Imaad Ali 15 887 Shahzaib Khatri 458-445
17 Ahad Riaz 15 808 Abdullah Abbasi 312-419
18 Absar Mustajab 15 408 Tariq Pervez 385-464
19 Hamza Naeem 14.5 660 Minhaj Uddin Ahmad 367-372
20 Basil Ali Khan 14.5 341 Mirza Waseem Baig 456-418
21 Monis Khan 14.5 45 Anwar Siddiqui 445-260
22 Shahzaib Khatri 14 1003 Syed Imaad Ali 445-458
23 Hassan Ali 14 786 Abbas Shabbir 435-375
24 Abbas Shabbir 14 773 Hassan Ali 375-435
25 Saim Waqar 14 318 Hassan Binarshad 371-399
26 Hassan Binarshad 14 246 Saim Waqar 399-371
27 Fahim Naqvi 14 73 Ali Wasif 560-241
28 Umar Naeem 14 2 Abdul Wahid 398-379
29 Saim Usmani 14 -467 Saleem Karim 377-343
30 Mirza Waseem Baig 13.5 392 Basil Ali Khan 418-456
31 Anwar Siddiqui 13 601 Monis Khan 260-445
32 Affan Shahzad 13 349 Muzammil Asim 452-345
33 Abdul Wahid 13 263 Umar Naeem 379-398
34 Foaad Sami 13 -164 Misbah Rehman 521-261
35 Nasir Mehmood 13 -361 Hannan Hijazi 408-399
36 Saleem Karim 13 -412 Saim Usmani 343-377
37 Ali Wasif 13 -642 Fahim Naqvi 241-560
38 Momina Riaz 13 -894 Zainab Shujat 345-276
39 Muzammil Asim 12.5 -64 Affan Shahzad 345-452
40 Rafique Khatri 12.5 -307 Arsalan Ahmed 390-309
41 Hannan Hijazi 12 -214 Nasir Mehmood 399-408
42 Shehryar Hassan 12 -629 Mahrukh Zaim 374-313
43 Misbah Rehman 12 -767 Foaad Sami 261-521
44 Hamza Babar 11.5 -190 Hammad Hamid 436-348
45 Dua Ilyas 11 43 Aliza Ahmed 389-312
46 Aashir Ahmed 11 -365 Teham Ahmed 403-406
47 Teham Ahmed 11 -758 Aashir Ahmed 406-403
48 Mahrukh Zaim 11 -931 Shehryar Hassan 313-374
49 Zainab Shujat 11 -1204 Momina Riaz 276-345
50 Hammad Hamid 10.5 -940 Hamza Babar 348-436
51 Amna Khushnood 10 -122 Rayyan Adeel 346-329
52 Arsalan Ahmed 10 -482 Rafique Khatri 309-390
53 Salha Khatri 10 -491 Afham Imtiaz 289-389
54 Afham Imtiaz 10 -1193 Salha Khatri 389-289
55 Aliza Ahmed 9.5 -1259 Dua Ilyas 312-389
56 Eeman Tariq 8.5 -1298 Eeman Tariq -
57 Fatima Siddique 8 -804 Fatima Siddique -
58 Rayyan Adeel 8 -1097 Amna Khushnood 329-346
59 Rameen Adeel 8 -2048 Basir Ahmed 278-271
60 Basir Ahmed 2 -4197 Rameen Adeel 271-278
HG Hassan Hadi Khan 643