WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Hammad Hadi Khan 1 306 Misbah Rehman 579-273 Fahim Naqvi
2 Hassan Bin Arshad 1 259 Fahim Naqvi 518-259 Tariq Pervez
3 Hassan Hadi Khan 1 180 Monis Khan 467-287 Umar Naeem
4 Sohaib Sanaullah 1 121 Muhammad Mustafa 505-384 Monis Khan
5 Syed Imaad Ali 1 119 Ali Rashid 408-289 Rashid Khan
6 Mirza Taha 1 112 Saim Waqar 500-388 Ali Rashid
7 Hasham Hadi Khan 1 90 Hamza Naeem 437-347 Muhammad Mustafa
8 Javed Shamim 1 66 Shahzaib Khatri 419-353 Ahmed Salik
9 Rashid Khan 1 52 Absar Mustajab 434-382 Syed Imaad Ali
10 Moiz Ullah Baig 1 48 Mirza Waseem Baig 445-397 Shahzaib Khatri
11 Ahmed Salik 1 47 Anwar Siddiqui 428-381 Javed Shamim
12 Umar Naeem 1 29 Waseem Khatri 493-464 Hassan Hadi Khan
13 Tariq Pervez 1 8 Basil Ali Khan 412-404 Hassan Bin Arshad
14 Basil Ali Khan 0 -8 Tariq Pervez 404-412 Hamza Naeem
15 Waseem Khatri 0 -29 Umar Naeem 464-493 Anwar Siddiqui
16 Anwar Siddiqui 0 -47 Ahmed Salik 381-428 Waseem Khatri
17 Mirza Waseem Baig 0 -48 Moiz Ullah Baig 397-445 Saim Waqar
18 Absar Mustajab 0 -52 Rashid Khan 382-434 Misbah Rehman
19 Shahzaib Khatri 0 -66 Javed Shamim 353-419 Moiz Ullah Baig
20 Hamza Naeem 0 -90 Hasham Hadi Khan 347-437 Basil Ali Khan
21 Saim Waqar 0 -112 Mirza Taha 388-500 Mirza Waseem Baig
22 Ali Rashid 0 -119 Syed Imaad Ali 289-408 Mirza Taha
23 Muhammad Mustafa 0 -121 Sohaib Sanaullah 384-505 Hasham Hadi Khan
24 Monis Khan 0 -180 Hassan Hadi Khan 287-467 Sohaib Sanaullah
25 Fahim Naqvi 0 -259 Hassan Bin Arshad 259-518 Hammad Hadi Khan
26 Misbah Rehman 0 -306 Hammad Hadi Khan 273-579 Absar Mustajab
HG Hammad Hadi Khan 579