WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Hassan Hadi Khan 1 200 Saim Waqar 517-317 Monis Khan
2 Ahad Riaz 1 134 Muhammad Shahbaz 449-315 Salha Khatri
3 Danial Sanaullah 1 99 Umar Naeem 493-394 Ahmed Salik
4 Syed Imaad Ali 1 93 Abbas Shabbir 443-350 Hammad Hadi Khan
5 Hamza Naeem 1 79 Usman Shaukat 422-343 Javed Shamim
6 Abdullah Abbasi 1 51 Javed Shamim 473-422 Basil Ali Khan
7 Waseem Khatri 1 37 Basil Ali Khan 455-418 Fahim Naqvi
8 Ahmed Salik 1 20 Moiz Ullah Baig 483-463 Danial Sanaullah
9 Mirza Waseem Baig 1 20 Sohaib Sanaullah 367-347 Mirza Taha
10 Fahim Naqvi 1 15 Anwar Siddiqui 413-398 Waseem Khatri
11 Salha Khatri 1 10 Monis Khan 421-411 Ahad Riaz
12 Hammad Hadi Khan 1 4 Hasham Hadi Khan 520-516 Syed Imaad Ali
13 Foaad Sami 1 1 Mirza Taha 374-373 Usman Shaukat
14 Mirza Taha 0 -1 Foaad Sami 373-374 Mirza Waseem Baig
15 Hasham Hadi Khan 0 -4 Hammad Hadi Khan 516-520 Muhammad Shahbaz
16 Monis Khan 0 -10 Salha Khatri 411-421 Hassan Hadi Khan
17 Anwar Siddiqui 0 -15 Fahim Naqvi 398-413 Sohaib Sanaullah
18 Moiz Ullah Baig 0 -20 Ahmed Salik 463-483 Umar Naeem
19 Sohaib Sanaullah 0 -20 Mirza Waseem Baig 347-367 Anwar Siddiqui
20 Basil Ali Khan 0 -37 Waseem Khatri 418-455 Abdullah Abbasi
21 Javed Shamim 0 -51 Abdullah Abbasi 422-473 Hamza Naeem
22 Usman Shaukat 0 -79 Hamza Naeem 343-422 Foaad Sami
23 Abbas Shabbir 0 -93 Syed Imaad Ali 350-443 Saim Waqar
24 Umar Naeem 0 -99 Danial Sanaullah 394-493 Moiz Ullah Baig
25 Muhammad Shahbaz 0 -134 Ahad Riaz 315-449 Hasham Hadi Khan
26 Saim Waqar 0 -200 Hassan Hadi Khan 317-517 Abbas Shabbir
HG Hammad Hadi Khan 520