WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Nigel Richards 29 1891 Rajveer Rawlin 447-349
2 Alastair Richards 23 1257 Sherwin Rodrigues 473-406
3 Sherwin Rodrigues 22.5 1380 Alastair Richards 406-473
4 Tony Sim 22 565 Marlon Prudencio 443-329
5 Varisht Hingorani 21 1385 Irineu Gonsalves 386-354
6 Marlon Prudencio 20.5 803 Tony Sim 329-443
7 Irineu Gonsalves 20.5 568 Varisht Hingorani 354-386
8 Goutham Jayaraman 20.5 56 Rasheed Balogun 488-378
9 Waseem Khatri 20 1700 Akshay Bhandarkar 498-313
10 Rasheed Balogun 20 177 Goutham Jayaraman 378-488
11 Ricky Purnomo 19.5 354 Carolann Pais 463-387
12 Hubert Wee 19 985 Amit Chakrabarti 394-388
13 Akshay Bhandarkar 19 667 Waseem Khatri 313-498
14 Nakul Prabhu 19 514 Douglas Lobo 412-446
15 Alex Tan 19 226 Mpakaboari Jack 476-473
16 Douglas Lobo 19 -374 Nakul Prabhu 446-412
17 Prashanth Seetharam 18.5 -378 Michael Tang 506-431
18 Amit Chakrabarti 18 587 Hubert Wee 388-394
19 Udayan Grover 18 177 Karen Richards 451-364
20 Mpakaboari Jack 18 110 Alex Tan 473-476
21 Carolann Pais 17.5 248 Ricky Purnomo 387-463
22 Michael Tang 17.5 -13 Prashanth Seetharam 431-506
23 Sanjoy Gupta 17 490 Jose de Abreu 439-382
24 Karen Richards 17 377 Udayan Grover 364-451
25 Jose de Abreu 17 -224 Sanjoy Gupta 382-439
26 Gerry Carter 16 92 Mohd Ali Savanur 458-363
27 Ralph Lobo 16 -601 Tony Hunt 558-364
28 Tony Hunt 16 -732 Ralph Lobo 364-558
29 Sanath Hemachandra 16 -839 Bhushan Pradhan 381-374
30 Shaikh Ahmed 15 -342 Suthiraphan Assarat 511-359
31 Pramit Kamath 15 -808 V Ramachandran 514-468
32 Mohd Ali Savanur 15 -836 Gerry Carter 363-458
33 Bhushan Pradhan 15 -1008 Sanath Hemachandra 374-381
34 Suthiraphan Assarat 14 -857 Shaikh Ahmed 359-511
35 Rajveer Rawlin 12 -930 Nigel Richards 349-447
36 V Ramachandran 12 -1680 Pramit Kamath 468-514
37 Daniel Milton 11 -821 Manju Sood 435-293
38 Olajide Akinyemi 11 -1020 Mazher Qureshi 394-301
39 Manju Sood 10 -952 Daniel Milton 293-435
40 Mazher Qureshi 9 -2194 Olajide Akinyemi 301-394
HG Sherwin Rodrigues 640