WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for B
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Nidhi Singhvi 2 410 Sunny Bhatia 498-338 Marie Fernandes
2 Vinnith Ramamurti 2 396 Hari Prasad 482-320 Baldip Kaur
3 Cecil Fernandes 2 392 Satish Srinivasan 488-270 Phil Paes
4 A Krishnan 2 336 Pranay Addepalli 524-274 Satish Srinivasan
5 Indunil Amarasinghe 2 272 Rhys McGuckin 428-344 Pranay Addepalli
6 Siddarth Raman 2 244 Erol Jorge 469-331 Wimal Fernando
7 Marie Fernandes 2 237 Saraswathi Ramm 432-392 Nidhi Singhvi
8 Lennie D'Souza 2 228 Asha Namdev Kamath 476-338 Rhys McGuckin
9 Nikhil Ravishankar 2 213 Shafique Ahmed 428-320 Aruna Grover
10 R Nalini 2 189 Parvathy Raghunathan437-335 Neena Shahani
11 Radhika Mahalingaiah 2 158 Sree Sukumar 371-296 Hyder Quraishi
12 Aruna Grover 2 144 Mangala Bhandarkar 457-421 Nikhil Ravishankar
13 Joe Rodrigues 2 112 Rashmi Roy 366-307 Sylvia Coelho
14 Jacky Fernandes 2 107 Sylvia Coelho 406-388 Rashmi Roy
15 Paul Richards AUS 1.5 89 Gayanath Chandrasena417-417 Manju Pai
16 Phil Paes 1 216 Rafique Khatri 374-380 Cecil Fernandes
17 Mangala Bhandarkar 1 203 Aruna Grover 421-457 Shafique Ahmed
18 Nupur Sood 1 170 Lalantha Amarasinghe399-417 Ramachandran Chidamb
19 Wimal Fernando 1 83 Samrath Singh Bhatia364-385 Siddarth Raman
20 Ramachandran Chidamb 1 71 Abdul Waheed 466-378 Nupur Sood
21 Lalantha Amarasinghe 1 18 Nupur Sood 417-399 Abdul Waheed
22 Hyder Quraishi 1 11 Nitya Chagti 379-330 Radhika Mahalingaiah
23 Abdul Waheed 1 8 Ramachandran Chidamb378-466 Lalantha Amarasinghe
24 PC Jose 1 5 Romilla Thakur 379-391 Kala Ganesh
25 Manju Pai 1 -27 Yash Potnis 451-370 Paul Richards AUS
26 Sree Sukumar 1 -37 Radhika Mahalingaiah296-371 Nitya Chagti
27 Sunny Wright 1 -37 Baldip Kaur 336-425 Vidya Goggi
28 Jayaska Baranage 1 -51 Neena Shahani 405-351 Parvathy Raghunathan
29 Shafique Ahmed 1 -76 Nikhil Ravishankar 320-428 Mangala Bhandarkar
30 Romilla Thakur 1 -84 PC Jose 391-379 Farida Akbarally Akb
31 Samrath Singh Bhatia 1 -85 Wimal Fernando 385-364 Erol Jorge
32 Baldip Kaur 1 -99 Sunny Wright 425-336 Vinnith Ramamurti
33 Rafique Khatri 1 -228 Phil Paes 380-374 Hari Prasad
34 Gayanath Chandrasena 0.5 -53 Paul Richards AUS 417-417 Yash Potnis
35 Kala Ganesh 0 381 Farida Akbarally Akb381-37 PC Jose
36 Rehet Singh Bhatia 0 289 Rehet Singh Bhatia - Asha Namdev Kamath
37 Neena Shahani 0 -86 Jayaska Baranage 351-405 R Nalini
38 Vidya Goggi 0 -86 Vidya Goggi - Sunny Wright
39 Saraswathi Ramm 0 -127 Marie Fernandes 392-432 Sunny Bhatia
40 Nitya Chagti 0 -132 Hyder Quraishi 330-379 Sree Sukumar
41 Rhys McGuckin 0 -136 Indunil Amarasinghe 344-428 Lennie D'Souza
42 Rashmi Roy 0 -148 Joe Rodrigues 307-366 Jacky Fernandes
43 Erol Jorge 0 -242 Siddarth Raman 331-469 Samrath Singh Bhatia
44 Sunny Bhatia 0 -249 Nidhi Singhvi 338-498 Saraswathi Ramm
45 Sylvia Coelho 0 -268 Jacky Fernandes 388-406 Joe Rodrigues
46 Parvathy Raghunathan 0 -299 R Nalini 335-437 Jayaska Baranage
47 Satish Srinivasan 0 -308 Cecil Fernandes 270-488 A Krishnan
48 Asha Namdev Kamath 0 -312 Lennie D'Souza 338-476 Rehet Singh Bhatia
49 Yash Potnis 0 -320 Manju Pai 370-451 Gayanath Chandrasena
50 Hari Prasad 0 -384 Vinnith Ramamurti 320-482 Rafique Khatri
51 Pranay Addepalli 0 -438 A Krishnan 274-524 Indunil Amarasinghe
52 Farida Akbarally Akb 0 -633 37-
HG Mangala Bhandarkar 536