WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for B
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Indunil Amarasinghe 7 819 Lennie D'Souza 417-421 Radhika Mahalingaiah
2 Lennie D'Souza 7 706 Indunil Amarasinghe 421-417 Jacky Fernandes
3 Jacky Fernandes 7 486 Samrath Singh Bhatia414-279 Lennie D'Souza
4 Radhika Mahalingaiah 7 220 Vinnith Ramamurti 328-484 Indunil Amarasinghe
5 Cecil Fernandes 6 1060 Nidhi Singhvi 521-367 Joe Rodrigues
6 Vinnith Ramamurti 6 880 Radhika Mahalingaiah484-328 Samrath Singh Bhatia
7 Manju Pai 6 584 Gayanath Chandrasena523-281 Nidhi Singhvi
8 A Krishnan 6 527 Joe Rodrigues 427-349 Wimal Fernando
9 Wimal Fernando 6 466 PC Jose 460-325 A Krishnan
10 Samrath Singh Bhatia 6 -40 Jacky Fernandes 279-414 Vinnith Ramamurti
11 Siddarth Raman 5 669 Sunny Wright 454-380 Neena Shahani
12 Nidhi Singhvi 5 484 Cecil Fernandes 367-521 Manju Pai
13 Marie Fernandes 5 429 Neena Shahani 487-239 Gayanath Chandrasena
14 Romilla Thakur 5 388 Lalantha Amarasinghe441-340 Nupur Sood
15 Jayaska Baranage 5 298 Paul Richards AUS 528-298 Shafique Ahmed
16 Joe Rodrigues 5 245 A Krishnan 349-427 Cecil Fernandes
17 Hyder Quraishi 5 205 Nupur Sood 430-321 Hyder Quraishi
18 PC Jose 5 71 Wimal Fernando 325-460 Lalantha Amarasinghe
19 Gayanath Chandrasena 4.5 141 Manju Pai 281-523 Marie Fernandes
20 Mangala Bhandarkar 4 360 Rhys McGuckin 420-298 Paul Richards AUS
21 Shafique Ahmed 4 343 Rehet Singh Bhatia 399-418 Jayaska Baranage
22 Ramachandran Chidamb 4 172 Nikhil Ravishankar 491-321 Nitya Chagti
23 Nupur Sood 4 35 Hyder Quraishi 321-430 Romilla Thakur
24 Nitya Chagti 4 -50 Aruna Grover 356-329 Ramachandran Chidamb
25 Lalantha Amarasinghe 4 -53 Romilla Thakur 340-441 PC Jose
26 Neena Shahani 4 -89 Marie Fernandes 239-487 Siddarth Raman
27 Rafique Khatri 4 -178 Farida Akbarally Akb260-20 Rafique Khatri
28 Paul Richards AUS 3.5 -137 Jayaska Baranage 298-528 Mangala Bhandarkar
29 Kala Ganesh 3 615 R Nalini 431-293 Rehet Singh Bhatia
30 Rehet Singh Bhatia 3 315 Shafique Ahmed 418-399 Kala Ganesh
31 Hari Prasad 3 63 Baldip Kaur 449-251 Rhys McGuckin
32 Rashmi Roy 3 61 Sunny Bhatia 408-310 Saraswathi Ramm
33 Phil Paes 3 31 Erol Jorge 370-336 Satish Srinivasan
34 Abdul Waheed 3 27 Satish Srinivasan 358-386 Vidya Goggi
35 Aruna Grover 3 -97 Nitya Chagti 329-356 Farida Akbarally Akb
36 Sunny Bhatia 3 -116 Rashmi Roy 310-408 Sunny Wright
37 Satish Srinivasan 3 -197 Abdul Waheed 386-358 Phil Paes
38 R Nalini 3 -199 Kala Ganesh 293-431 Nikhil Ravishankar
39 Sylvia Coelho 3 -246 Vidya Goggi 477-368 Parvathy Raghunathan
40 Saraswathi Ramm 3 -264 Sree Sukumar 337-335 Rashmi Roy
41 Sunny Wright 3 -308 Siddarth Raman 380-454 Sunny Bhatia
42 Nikhil Ravishankar 3 -567 Ramachandran Chidamb321-491 R Nalini
43 Parvathy Raghunathan 3 -597 Pranay Addepalli 390-379 Sylvia Coelho
44 Vidya Goggi 2 -168 Sylvia Coelho 368-477 Abdul Waheed
45 Sree Sukumar 2 -215 Saraswathi Ramm 335-337 Erol Jorge
46 Erol Jorge 2 -256 Phil Paes 336-370 Sree Sukumar
47 Rhys McGuckin 2 -403 Mangala Bhandarkar 298-420 Hari Prasad
48 Yash Potnis 2 -412 Asha Namdev Kamath 444-355 Baldip Kaur
49 Baldip Kaur 2 -807 Hari Prasad 251-449 Yash Potnis
50 Asha Namdev Kamath 1 -800 Yash Potnis 355-444 Pranay Addepalli
51 Pranay Addepalli 0 -1419 Parvathy Raghunathan379-390 Asha Namdev Kamath
52 Farida Akbarally Akb 0 -2911 20-
HG Vinnith Ramamurti 572