WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics DIV A B
Results for C
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Vinod Raman 12 1591 Vinod Raman -
2 Shailaja Nadig 11 1168 Varun Elangovan 475-368
3 Varun Elangovan 9 1004 Shailaja Nadig 368-475
4 Arvind Lath 9 525 Siddharth Achaya 466-368
5 Shankar Prasad 9 496 Meenu Susanna 391-311
6 Siddharth Achaya 9 -303 Arvind Lath 368-466
7 Tata Ganesh 7 282 Srikar Raghavan 413-308
8 Meenu Susanna 7 249 Shankar Prasad 311-391
9 Srikar Raghavan 7 -91 Tata Ganesh 308-413
10 Sujata Ravi 6 -212 Chawla Jivitesh 334-409
11 Nikhil Surya 6 -429 Mathew Kodiyan 435-221
12 Chawla Jivitesh 6 -514 Sujata Ravi 409-334
13 Rachel WJ 4 -284 Rachel WJ -
14 Marjorie Texeira 3 -594 Marjorie Texeira -
15 Karan Rana 1 -793 Karan Rana -
16 Mathew Kodiyan 0 -2095 Nikhil Surya 221-435
HG Vinod Raman 537