WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for PREMIER DIV
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Sherwin Rodrigues 10 1045 Eeshan Malhotra 554-371 Mohan Chunkath
2 Ranganathan Chakrav 10 536 Sudhir Kamath 449-426 Charles Carneiro
3 Irineu Gonsalves 8 684 Sanjoy Gupta 364-374 Carolann Pais
4 Sanjoy Gupta 8 503 Irineu Gonsalves 374-364 Shaikh Ahmed
5 Charles Carneiro 7 470 Nakul Prabhu 560-288 Ranganathan Chakrav
6 Mohan Chunkath 7 417 Udayan Grover 552-368 Sherwin Rodrigues
7 Carolann Pais 7 308 Samrath Singh Bhatia453-293 Irineu Gonsalves
8 Eeshan Malhotra 7 30 Sherwin Rodrigues 371-554 Ramachandran Chidamb
9 Ramachandran Chidamb 7 -77 A Krishnan 460-386 Eeshan Malhotra
10 Shaikh Ahmed 6 327 Nidhi Singhvi 462-312 Sanjoy Gupta
11 Douglas Lobo 6 277 Varisht Hingorani 464-394 Nakul Prabhu
12 Nakul Prabhu 6 260 Charles Carneiro 288-560 Douglas Lobo
13 Sudhir Kamath 6 203 Ranganathan Chakrav 426-449 Selwyn Lobo
14 Selwyn Lobo 6 46 Rajiv Antao 426-383 Sudhir Kamath
15 Udayan Grover 6 -13 Mohan Chunkath 368-552 Sunny Bhatia
16 Sunny Bhatia 6 -72 Sanjay Bijlani 391-367 Udayan Grover
17 Samrath Singh Bhatia 6 -162 Carolann Pais 293-453 Varisht Hingorani
18 Varisht Hingorani 5 259 Douglas Lobo 394-464 Samrath Singh Bhatia
19 A Krishnan 5 141 Ramachandran Chidamb386-460 Aditya Iyengar
20 V Ramachandran 5 139 Manju Pai 454-284 Rajiv Antao
21 Rajiv Antao 5 95 Selwyn Lobo 383-426 V Ramachandran
22 Mangala Bhandarkar 5 77 Nupur Sood 361-354 Sanjay Bijlani
23 Sanjay Bijlani 5 -43 Sunny Bhatia 367-391 Mangala Bhandarkar
24 Nidhi Singhvi 5 -133 Shaikh Ahmed 312-462 Vraj Jain
25 Hriday Samtani 5 -293 Bhushan Pradhan 393-383 Manju Pai
26 Vraj Jain 5 -412 Aditya Iyengar 446-497 Nidhi Singhvi
27 Siddarth Raman 5 -530 Joe Rodrigues 396-356 Nupur Sood
28 Aditya Iyengar 4 124 Vraj Jain 497-446 A Krishnan
29 Abhijit Pradhan 4 -264 Romilla Thakur 479-330 Neena Shahani
30 Manju Pai 4 -346 V Ramachandran 284-454 Hriday Samtani
31 Bhushan Pradhan 4 -428 Hriday Samtani 383-393 Sridhar Paidikondala
32 Joe Rodrigues 4 -539 Siddarth Raman 356-396 Romilla Thakur
33 Brian D'Souza 3 -71 Brian D'Souza - Brian D'Souza
34 Nupur Sood 3 -241 Mangala Bhandarkar 354-361 Siddarth Raman
35 Neena Shahani 3 -444 Neena Shahani - Abhijit Pradhan
36 PC Jose 3 -505 Sridhar Paidikondala352-411 PC Jose
37 Sridhar Paidikondala 3 -663 PC Jose 411-352 Bhushan Pradhan
38 Romilla Thakur 2 -705 Abhijit Pradhan 330-479 Joe Rodrigues
HG A Krishnan 575