WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Hammad Hadi Khan 1 218 Javed Iqbal 570-352 Mohammad Inayatullah
2 Rashid Khan 1 195 Muzammil Asim 491-296 Saim Usmani
3 Hassan Binarshad 1 174 Abdul Wahid 432-258 Javed Iqbal
4 Ali Rashid 1 160 Monis Khan 498-338 Hasham Hadi Khan
5 Tariq Pervez 1 159 Javed Shamim 501-342 Waseem Khatri
6 Danial Sanaullah 1 100 Hasham Hadi Khan 462-362 Mohammed Talha Arif
7 Abdullah Abbasi 1 99 Nasir Mehmood 441-342 Ashfaq Khatri
8 Anwar Siddiqui 1 92 Muddasir Memon 455-363 Monis Khan
9 Saim Usmani 1 90 Abbas Shabbir 484-394 Rashid Khan
10 Ashfaq Khatri 1 75 Simal Linjara 426-351 Abdullah Abbasi
11 Danial Iqbal 1 70 Mohammed Talha Arif 380-310 Muzammil Asim
12 Mirza Waseem Baig 1 57 Foaad Sami 404-347 Imaad Ali
13 Wajid Iqbal 1 37 Mohammad Inayatullah437-400 Ahmed Salik
14 Sohaib Sanaullah 1 35 Ahmed Salik 421-386 Fahim Naqvi
15 Hamza Naeem 1 26 Fahim Naqvi 428-402 Mirza Taha
16 Hassan Hadi Khan 1 18 Mirza Tayyab 425-407 Moiz Ullah Baig
17 Ahad Riaz 1 16 Absar Mustajab 388-372 Nasir Mehmood
18 Waseem Khatri 1 9 Moiz Ullah Baig 509-500 Tariq Pervez
19 Mirza Taha 1 1 Hassan Ali 378-377 Hamza Naeem
20 Imaad Ali 0 0 Imaad Ali - Mirza Waseem Baig
21 Muhammad Shahbaz 0 0 Muhammad Shahbaz - Muhammad Shahbaz
22 Hassan Ali 0 -1 Mirza Taha 377-378 Absar Mustajab
23 Moiz Ullah Baig 0 -9 Waseem Khatri 500-509 Hassan Hadi Khan
24 Absar Mustajab 0 -16 Ahad Riaz 372-388 Hassan Ali
25 Mirza Tayyab 0 -18 Hassan Hadi Khan 407-425 Abdul Wahid
26 Fahim Naqvi 0 -26 Hamza Naeem 402-428 Sohaib Sanaullah
27 Ahmed Salik 0 -35 Sohaib Sanaullah 386-421 Wajid Iqbal
28 Mohammad Inayatullah 0 -37 Wajid Iqbal 400-437 Hammad Hadi Khan
29 Foaad Sami 0 -57 Mirza Waseem Baig 347-404 Foaad Sami
30 Mohammed Talha Arif 0 -70 Danial Iqbal 310-380 Danial Sanaullah
31 Simal Linjara 0 -75 Ashfaq Khatri 351-426 Muddasir Memon
32 Abbas Shabbir 0 -90 Saim Usmani 394-484 Javed Shamim
33 Muddasir Memon 0 -92 Anwar Siddiqui 363-455 Simal Linjara
34 Nasir Mehmood 0 -99 Abdullah Abbasi 342-441 Ahad Riaz
35 Hasham Hadi Khan 0 -100 Danial Sanaullah 362-462 Ali Rashid
36 Javed Shamim 0 -159 Tariq Pervez 342-501 Abbas Shabbir
37 Monis Khan 0 -160 Ali Rashid 338-498 Anwar Siddiqui
38 Abdul Wahid 0 -174 Hassan Binarshad 258-432 Mirza Tayyab
39 Muzammil Asim 0 -195 Rashid Khan 296-491 Danial Iqbal
40 Javed Iqbal 0 -218 Hammad Hadi Khan 352-570 Hassan Binarshad
HG Hammad Hadi Khan 570