WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics A B
Results for B
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Hammad Hadi Khan 7 951 Sohaib Sanaullah 449-419 Hassan Hadi Khan
2 Sohaib Sanaullah 6 747 Hammad Hadi Khan 419-449 Tariq Pervez
3 Hassan Hadi Khan 6 491 Tariq Pervez 470-445 Hammad Hadi Khan
4 Timothy Lawrence 6 398 Nsikan Iyanam 484-302 Mirza Taha
5 Danial Sanaullah 5 682 Jim Wilkie 384-360 Nsikan Iyanam
6 Tariq Pervez 5 491 Hassan Hadi Khan 445-470 Sohaib Sanaullah
7 Absar Mustajab 5 165 Paula Catanese 436-393 Dave Hoskisson
8 Dave Hoskisson 5 150 Nicky Huitson 386-367 Absar Mustajab
9 Charles Uzamere 4 320 Rose Kingdom 393-357 Nicky Huitson
10 Nsikan Iyanam 4 242 Timothy Lawrence 302-484 Danial Sanaullah
11 Mirza Taha 4 228 Mark-Young Seade 354-330 Timothy Lawrence
12 Mark-Young Seade 4 136 Mirza Taha 330-354 Paula Catanese
13 Terry Kang Rau 4 37 Tony Harris 401-371 Rose Kingdom
14 Monis Khan 4 32 Ugwunna Ihediwa 405-375 Chris Harrison
15 Jim Wilkie 4 -26 Danial Sanaullah 360-384 Hasham Hadi Khan
16 Hasham Hadi Khan 4 -32 Chris Harrison 302-515 Jim Wilkie
17 Nicky Huitson 4 -38 Dave Hoskisson 367-386 Charles Uzamere
18 Paula Catanese 4 -46 Absar Mustajab 393-436 Mark-Young Seade
19 Chris Harrison 4 -51 Hasham Hadi Khan 515-302 Monis Khan
20 Joseph Bennett 4 -67 Christine Cartman 506-326 Basil Ali Khan
21 Temu Oluku 4 -256 Basil Ali Khan 396-381 Pauline Weatherhead
22 Syed Imaad Ali 3 341 Angie Brodie 484-283 Kathy Richland
23 Basil Ali Khan 3 76 Temu Oluku 381-396 Joseph Bennett
24 Ugwunna Ihediwa 3 54 Monis Khan 375-405 Tony Harris
25 Kathy Richland 3 -49 Pauline Weatherhead 502-332 Syed Imaad Ali
26 Rose Kingdom 3 -121 Charles Uzamere 357-393 Terry Kang Rau
27 Tony Harris 3 -201 Terry Kang Rau 371-401 Ugwunna Ihediwa
28 Alison Lowe 2 -105 Eileen Meghen 372-373 Christine Cartman
29 Eileen Meghen 2 -203 Alison Lowe 373-372 Paul Cartman
30 Anlaug Frydenlund 2 -281 Dua Ilyas 472-327 Fatima Siddique
31 Pauline Weatherhead 2 -329 Kathy Richland 332-502 Temu Oluku
32 Christine Cartman 2 -441 Joseph Bennett 326-506 Alison Lowe
33 Bronagh Kenny 2 -500 Bronagh Kenny - Angie Brodie
34 Kara Twaits 1 -300 Fatima Siddique 387-354 Misbah Rehman
35 Misbah Rehman 1 -348 Paul Cartman 340-438 Kara Twaits
36 Angie Brodie 1 -463 Syed Imaad Ali 283-484 Bronagh Kenny
37 Fatima Siddique 1 -486 Kara Twaits 354-387 Anlaug Frydenlund
38 Dua Ilyas 1 -584 Anlaug Frydenlund 327-472 Dua Ilyas
39 Paul Cartman 1 -614 Misbah Rehman 438-340 Eileen Meghen
HG Danial Sanaullah 578