WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics DIV A
Results for DIV A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Udayan Grover 11 869 Yash Potnis 479-454 A Krishnan
2 Nidhi Singhvi 11 477 Charles Carneiro 477-371 Yash Potnis
3 Yash Potnis 10.5 1242 Udayan Grover 454-479 Nidhi Singhvi
4 Charles Carneiro 10 1069 Nidhi Singhvi 371-477 Goutham Jayaraman
5 A Krishnan 10 1066 Goutham Jayaraman 490-442 Udayan Grover
6 Sherwin Rodrigues 10 765 Mehul Arora 444-349 Mazher Qureshi
7 Mazher Qureshi 9.5 843 Pramit Kamath 466-416 Sherwin Rodrigues
8 Goutham Jayaraman 9 1253 A Krishnan 442-490 Charles Carneiro
9 Varisht Hingorani 9 963 Sunny Bhatia 506-371 Vraj Jain
10 Rajiv Antao 9 907 Vraj Jain 482-442 Sunny Bhatia
11 Mehul Arora 9 454 Sherwin Rodrigues 349-444 Pramit Kamath
12 Sridhar Paidikondala 9 385 Arvind Lath 571-356 Rohaina Tanveer
13 Pramit Kamath 9 347 Mazher Qureshi 416-466 Mehul Arora
14 Bhushan Pradhan 9 306 Nikheel Ruparel 387-361 Eeshan Malhotra
15 Vraj Jain 8.5 268 Rajiv Antao 442-482 Varisht Hingorani
16 Nakul Prabhu 8 506 Krtin Juneja 454-332 Arvind Lath
17 Sanjoy Gupta 8 404 Rohaina Tanveer 429-403 Krtin Juneja
18 Sunny Bhatia 8 344 Varisht Hingorani 371-506 Rajiv Antao
19 Nikheel Ruparel 8 323 Bhushan Pradhan 361-387 Aditya Iyengar
20 Eeshan Malhotra 8 240 Aditya Iyengar 521-382 Bhushan Pradhan
21 Vidya Goggi 8 165 Asha Namdev Kamath 416-414 Sudhir Kamath
22 Aditya Iyengar 8 106 Eeshan Malhotra 382-521 Nikheel Ruparel
23 Rustom Deboo 8 105 Danish Shahna 516-265 Sushanto Bhattachary
24 Sudhir Kamath 8 46 Vedika Hingorani 437-403 Vidya Goggi
25 Arvind Lath 8 -268 Sridhar Paidikondala356-571 Nakul Prabhu
26 Vandana Grover 8 -355 Sushanto Bhattachary438-358 Danish Shahna
27 Arindam Basu 7.5 -244 PC Jose 375-312 Mangala Bhandarkar
28 Rohaina Tanveer 7 460 Sanjoy Gupta 403-429 Sridhar Paidikondala
29 Krtin Juneja 7 115 Nakul Prabhu 332-454 Sanjoy Gupta
30 Amit Sood 7 90 Ela Ghose 447-398 Ekansh Arora
31 Asha Namdev Kamath 7 75 Vidya Goggi 414-416 Vedika Hingorani
32 Gaurav Bhargava 7 -42 Madhav Gopal Kamath 483-314 Harvinderjit Bhatia
33 Vedika Hingorani 7 -88 Sudhir Kamath 403-437 Asha Namdev Kamath
34 Archana Aggarwal 7 -135 Ekansh Arora 416-382 Ela Ghose
35 Sushanto Bhattachary 7 -269 Vandana Grover 358-438 Rustom Deboo
36 Danish Shahna 7 -336 Rustom Deboo 265-516 Vandana Grover
37 Mangala Bhandarkar 6.5 223 Rehet Singh Bhatia 353-353 Arindam Basu
38 Rehet Singh Bhatia 6.5 182 Mangala Bhandarkar 353-353 PC Jose
39 PC Jose 6 188 Arindam Basu 312-375 Rehet Singh Bhatia
40 Harvinderjit Bhatia 6 -131 Ira Bhargava 352-306 Gaurav Bhargava
41 Ela Ghose 6 -151 Amit Sood 398-447 Archana Aggarwal
42 Ekansh Arora 6 -177 Archana Aggarwal 382-416 Amit Sood
43 Aruna Grover 6 -279 Akshay Hiremath 423-339 Mimi Hingorani
44 Madhav Gopal Kamath 6 -372 Gaurav Bhargava 314-483 Ira Bhargava
45 Ritika Jain 6 -858 Nischal Anand 362-333 Shankar Prasad
46 Shankar Prasad 5.5 -280 Anjana Neira Dev 334-333 Ritika Jain
47 Abhijit Shilotri 5.5 -320 Vimisha Patel 368-339 Sheela Iyer
48 Somnath Pai 5 -144 Mimi Hingorani 354-307 Akshay Hiremath
49 Mimi Hingorani 5 -349 Somnath Pai 307-354 Aruna Grover
50 Ira Bhargava 5 -443 Harvinderjit Bhatia 306-352 Madhav Gopal Kamath
51 Akshay Hiremath 4 -403 Aruna Grover 339-423 Somnath Pai
52 Nischal Anand 4 -462 Ritika Jain 333-362 Anjana Neira Dev
53 Anupan Sharan 4 -629 Kartikey Gupta 332-326 Mudit G
54 Anuradha Chagti 4 -773 Anuradha Chagti - Pallavi Navin
55 Sheela Iyer 4 -820 Mudit G 389-309 Abhijit Shilotri
56 Anjana Neira Dev 4 -1008 Shankar Prasad 333-334 Nischal Anand
57 Vimisha Patel 3 -411 Abhijit Shilotri 339-368 Vimisha Patel
58 Kartikey Gupta 3 -713 Anupan Sharan 326-332 Neel Navin
59 Mudit G 3 -1251 Sheela Iyer 309-389 Anupan Sharan
60 Pallavi Navin 3 -1305 Neel Navin 285-296 Anuradha Chagti
61 Neel Navin 1 -1770 Pallavi Navin 296-285 Kartikey Gupta
HG A Krishnan 702