WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics DIV A
Results for DIV A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Udayan Grover 13 1116 Nidhi Singhvi 535-317 Mazher Qureshi
2 Yash Potnis 12.5 1407 A Krishnan 469-370 Goutham Jayaraman
3 Varisht Hingorani 11 1233 Mehul Arora 514-387 Nidhi Singhvi
4 Charles Carneiro 11 987 Mazher Qureshi 359-252 A Krishnan
5 Sherwin Rodrigues 11 827 Goutham Jayaraman 498-345 Sridhar Paidikondala
6 Pramit Kamath 11 626 Bhushan Pradhan 427-315 Rajiv Antao
7 Nidhi Singhvi 11 193 Udayan Grover 317-535 Varisht Hingorani
8 Mazher Qureshi 10.5 827 Charles Carneiro 252-359 Udayan Grover
9 Goutham Jayaraman 10 1289 Sherwin Rodrigues 345-498 Yash Potnis
10 Rajiv Antao 10 1152 Sridhar Paidikondala639-367 Pramit Kamath
11 A Krishnan 10 938 Yash Potnis 370-469 Charles Carneiro
12 Nakul Prabhu 10 821 Sanjoy Gupta 463-358 Eeshan Malhotra
13 Eeshan Malhotra 10 374 Vraj Jain 463-449 Nakul Prabhu
14 Aditya Iyengar 10 369 Sunny Bhatia 429-356 Rustom Deboo
15 Sridhar Paidikondala 10 220 Rajiv Antao 367-639 Sherwin Rodrigues
16 Sudhir Kamath 10 181 Rustom Deboo 406-381 Bhushan Pradhan
17 Vandana Grover 10 -189 Arvind Lath 362-282 Vraj Jain
18 Arindam Basu 9.5 -161 Rohaina Tanveer 373-356 Sanjoy Gupta
19 Sunny Bhatia 9 298 Aditya Iyengar 356-429 Mehul Arora
20 Amit Sood 9 229 Krtin Juneja 485-400 Nikheel Ruparel
21 Rustom Deboo 9 206 Sudhir Kamath 381-406 Aditya Iyengar
22 Nikheel Ruparel 9 178 Vidya Goggi 426-381 Amit Sood
23 Mehul Arora 9 160 Varisht Hingorani 387-514 Sunny Bhatia
24 Bhushan Pradhan 9 74 Pramit Kamath 315-427 Sudhir Kamath
25 Vedika Hingorani 9 -22 Archana Aggarwal 370-367 Arvind Lath
26 Rehet Singh Bhatia 8.5 556 Danish Shahna 480-287 Asha Namdev Kamath
27 Vraj Jain 8.5 111 Eeshan Malhotra 449-463 Vandana Grover
28 Sanjoy Gupta 8 276 Nakul Prabhu 358-463 Arindam Basu
29 Gaurav Bhargava 8 141 Asha Namdev Kamath 481-297 Rohaina Tanveer
30 Madhav Gopal Kamath 8 99 Ritika Jain 567-276 Ela Ghose
31 Krtin Juneja 8 53 Amit Sood 400-485 Vidya Goggi
32 Vidya Goggi 8 10 Nikheel Ruparel 381-426 Krtin Juneja
33 Harvinderjit Bhatia 8 -125 Ekansh Arora 342-337 Archana Aggarwal
34 Aruna Grover 8 -143 Ela Ghose 422-311 Sushanto Bhattachary
35 Sushanto Bhattachary 8 -351 Mangala Bhandarkar 450-406 Aruna Grover
36 Arvind Lath 8 -558 Vandana Grover 282-362 Vedika Hingorani
37 Shankar Prasad 7.5 -78 Ira Bhargava 496-413 Abhijit Shilotri
38 Rohaina Tanveer 7 336 Arindam Basu 356-373 Gaurav Bhargava
39 PC Jose 7 205 Somnath Pai 449-251 Ekansh Arora
40 Archana Aggarwal 7 -164 Vedika Hingorani 367-370 Harvinderjit Bhatia
41 Asha Namdev Kamath 7 -172 Gaurav Bhargava 297-481 Rehet Singh Bhatia
42 Ela Ghose 7 -236 Aruna Grover 311-422 Madhav Gopal Kamath
43 Danish Shahna 7 -615 Rehet Singh Bhatia 287-480 Mangala Bhandarkar
44 Mangala Bhandarkar 6.5 113 Sushanto Bhattachary406-450 Danish Shahna
45 Abhijit Shilotri 6.5 -116 Akshay Hiremath 276-358 Shankar Prasad
46 Ekansh Arora 6 -236 Harvinderjit Bhatia 337-342 PC Jose
47 Akshay Hiremath 6 -314 Abhijit Shilotri 358-276 Anjana Neira Dev
48 Anupan Sharan 6 -452 Nischal Anand 331-285 Anuradha Chagti
49 Anuradha Chagti 6 -750 Neel Navin 318-305 Anupan Sharan
50 Ritika Jain 6 -1268 Madhav Gopal Kamath 276-567 Ritika Jain
51 Somnath Pai 5 -349 PC Jose 251-449 Ira Bhargava
52 Mimi Hingorani 5 -374 Mimi Hingorani - Pallavi Navin
53 Ira Bhargava 5 -706 Shankar Prasad 413-496 Somnath Pai
54 Anjana Neira Dev 5 -1030 Sheela Iyer 262-320 Akshay Hiremath
55 Sheela Iyer 5 -1048 Anjana Neira Dev 320-262 Kartikey Gupta
56 Vimisha Patel 4 -406 Pallavi Navin 314-309 Mudit G
57 Nischal Anand 4 -544 Anupan Sharan 285-331 Neel Navin
58 Kartikey Gupta 4 -618 Mudit G 278-314 Sheela Iyer
59 Mudit G 4 -1346 Kartikey Gupta 314-278 Vimisha Patel
60 Pallavi Navin 3 -1320 Vimisha Patel 309-314 Mimi Hingorani
61 Neel Navin 1 -1914 Anuradha Chagti 305-318 Nischal Anand
HG A Krishnan 702