WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics DIV A
Results for DIV A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Udayan Grover 16 1693 Sherwin Rodrigues 635-448 Goutham Jayaraman
2 Goutham Jayaraman 13 1531 Yash Potnis 541-392 Udayan Grover
3 Charles Carneiro 13 1108 A Krishnan 503-405 Sherwin Rodrigues
4 Sherwin Rodrigues 13 965 Udayan Grover 448-635 Charles Carneiro
5 Aditya Iyengar 13 843 Eeshan Malhotra 451-341 Nidhi Singhvi
6 Nidhi Singhvi 13 351 Arindam Basu 536-413 Aditya Iyengar
7 Yash Potnis 12.5 932 Goutham Jayaraman 392-541 Rajiv Antao
8 Rajiv Antao 12 1261 Varisht Hingorani 419-391 Yash Potnis
9 A Krishnan 12 1046 Charles Carneiro 405-503 Nakul Prabhu
10 Nakul Prabhu 12 714 Pramit Kamath 498-473 A Krishnan
11 Sridhar Paidikondala 12 192 Mehul Arora 501-380 Eeshan Malhotra
12 Mazher Qureshi 11.5 626 Sudhir Kamath 445-422 Vraj Jain
13 Vraj Jain 11.5 469 Sunny Bhatia 422-355 Mazher Qureshi
14 Arindam Basu 11.5 -159 Nidhi Singhvi 413-536 Varisht Hingorani
15 Varisht Hingorani 11 996 Rajiv Antao 391-419 Arindam Basu
16 Eeshan Malhotra 11 564 Aditya Iyengar 341-451 Sridhar Paidikondala
17 Pramit Kamath 11 386 Nakul Prabhu 473-498 Mehul Arora
18 Mehul Arora 11 255 Sridhar Paidikondala380-501 Pramit Kamath
19 Rustom Deboo 11 67 Nikheel Ruparel 426-312 Vedika Hingorani
20 Vedika Hingorani 11 16 Sushanto Bhattachary421-351 Rustom Deboo
21 Sudhir Kamath 11 -137 Mazher Qureshi 422-445 Rehet Singh Bhatia
22 Rehet Singh Bhatia 10.5 731 Vandana Grover 429-347 Sudhir Kamath
23 Amit Sood 10.5 253 Bhushan Pradhan 439-293 Rohaina Tanveer
24 Rohaina Tanveer 10 620 Sanjoy Gupta 520-439 Amit Sood
25 Sunny Bhatia 10 290 Vraj Jain 355-422 Madhav Gopal Kamath
26 Madhav Gopal Kamath 10 208 Gaurav Bhargava 498-340 Sunny Bhatia
27 Vidya Goggi 10 208 Harvinderjit Bhatia 468-280 Nikheel Ruparel
28 Nikheel Ruparel 10 65 Rustom Deboo 312-426 Vidya Goggi
29 Sushanto Bhattachary 10 -206 Vedika Hingorani 351-421 Vandana Grover
30 Vandana Grover 10 -562 Rehet Singh Bhatia 347-429 Sushanto Bhattachary
31 Mangala Bhandarkar 9.5 429 Aruna Grover 397-343 Bhushan Pradhan
32 Bhushan Pradhan 9.5 -100 Amit Sood 293-439 Mangala Bhandarkar
33 Sanjoy Gupta 9 335 Rohaina Tanveer 439-520 PC Jose
34 PC Jose 9 257 Shankar Prasad 431-338 Sanjoy Gupta
35 Krtin Juneja 9 -45 Vimisha Patel 422-335 Archana Aggarwal
36 Archana Aggarwal 9 -57 Asha Namdev Kamath 452-316 Krtin Juneja
37 Gaurav Bhargava 9 -58 Madhav Gopal Kamath 340-498 Harvinderjit Bhatia
38 Harvinderjit Bhatia 9 -278 Vidya Goggi 280-468 Gaurav Bhargava
39 Aruna Grover 9 -375 Mangala Bhandarkar 343-397 Akshay Hiremath
40 Shankar Prasad 8.5 -217 PC Jose 338-431 Ritika Jain
41 Ela Ghose 8 -128 Nischal Anand 490-262 Mimi Hingorani
42 Akshay Hiremath 8 -309 Danish Shahna 411-405 Aruna Grover
43 Asha Namdev Kamath 8 -373 Archana Aggarwal 316-452 Vimisha Patel
44 Danish Shahna 8 -728 Akshay Hiremath 405-411 Ira Bhargava
45 Arvind Lath 8 -758 Ritika Jain 369-378 Anuradha Chagti
46 Ritika Jain 8 -1255 Arvind Lath 378-369 Shankar Prasad
47 Abhijit Shilotri 7.5 -183 Somnath Pai 380-363 Ekansh Arora
48 Mimi Hingorani 7 -202 Ekansh Arora 375-373 Ela Ghose
49 Ekansh Arora 7 -257 Mimi Hingorani 373-375 Abhijit Shilotri
50 Anupan Sharan 7 -308 Anupan Sharan - Anupan Sharan
51 Ira Bhargava 7 -504 Kartikey Gupta 439-286 Danish Shahna
52 Anuradha Chagti 7 -854 Sheela Iyer 332-288 Arvind Lath
53 Vimisha Patel 6 -307 Krtin Juneja 335-422 Asha Namdev Kamath
54 Nischal Anand 6 -647 Ela Ghose 262-490 Kartikey Gupta
55 Kartikey Gupta 6 -664 Ira Bhargava 286-439 Nischal Anand
56 Anjana Neira Dev 6 -975 Pallavi Navin 399-291 Sheela Iyer
57 Sheela Iyer 6 -1026 Anuradha Chagti 288-332 Anjana Neira Dev
58 Somnath Pai 5 -473 Abhijit Shilotri 363-380 Mudit G
59 Mudit G 5 -1464 Neel Navin 416-216 Somnath Pai
60 Pallavi Navin 4 -1536 Anjana Neira Dev 291-399 Neel Navin
61 Neel Navin 1 -2266 Mudit G 216-416 Pallavi Navin
HG A Krishnan 702