WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics DIV A
Results for DIV A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Goutham Jayaraman 16 1769 Udayan Grover 484-342 Udayan Grover
2 Udayan Grover 16 1455 Goutham Jayaraman 342-484 Goutham Jayaraman
3 Charles Carneiro 15 1129 Aditya Iyengar 438-414 Aditya Iyengar
4 Aditya Iyengar 15 975 Charles Carneiro 414-438 Charles Carneiro
5 Nakul Prabhu 15 824 Sherwin Rodrigues 450-373 Varisht Hingorani
6 Varisht Hingorani 14 1411 Yash Potnis 523-424 Nakul Prabhu
7 Sherwin Rodrigues 14 978 Nakul Prabhu 373-450 Eeshan Malhotra
8 Pramit Kamath 14 545 Vedika Hingorani 428-365 Nidhi Singhvi
9 Nidhi Singhvi 14 197 Sudhir Kamath 495-435 Pramit Kamath
10 Yash Potnis 13.5 934 Varisht Hingorani 424-523 Amit Sood
11 Amit Sood 13.5 557 Vraj Jain 438-381 Yash Potnis
12 Rajiv Antao 13 1061 Eeshan Malhotra 413-483 Sunny Bhatia
13 Eeshan Malhotra 13 634 Rajiv Antao 483-413 Sherwin Rodrigues
14 Sunny Bhatia 13 492 A Krishnan 450-384 Rajiv Antao
15 Mehul Arora 13 389 Sridhar Paidikondala414-336 Vedika Hingorani
16 Vedika Hingorani 13 125 Pramit Kamath 365-428 Mehul Arora
17 Sudhir Kamath 13 0 Nidhi Singhvi 435-495 Vraj Jain
18 Vraj Jain 12.5 510 Amit Sood 381-438 Sudhir Kamath
19 Mazher Qureshi 12.5 441 Sushanto Bhattachary402-392 A Krishnan
20 A Krishnan 12 898 Sunny Bhatia 384-450 Mazher Qureshi
21 Rohaina Tanveer 12 786 Arindam Basu 381-377 Nikheel Ruparel
22 Nikheel Ruparel 12 226 Gaurav Bhargava 492-328 Rohaina Tanveer
23 Vidya Goggi 12 202 Madhav Gopal Kamath 397-391 Sridhar Paidikondala
24 Sridhar Paidikondala 12 66 Mehul Arora 336-414 Vidya Goggi
25 Rustom Deboo 12 -154 Rehet Singh Bhatia 405-399 Sushanto Bhattachary
26 Sushanto Bhattachary 12 -161 Mazher Qureshi 392-402 Rustom Deboo
27 Mangala Bhandarkar 11.5 369 Shankar Prasad 430-396 Arindam Basu
28 Arindam Basu 11.5 -688 Rohaina Tanveer 377-381 Mangala Bhandarkar
29 Sanjoy Gupta 11 554 PC Jose 495-359 Madhav Gopal Kamath
30 Madhav Gopal Kamath 11 290 Vidya Goggi 391-397 Sanjoy Gupta
31 Archana Aggarwal 11 204 Asha Namdev Kamath 450-235 Krtin Juneja
32 Krtin Juneja 11 119 Akshay Hiremath 448-261 Archana Aggarwal
33 Gaurav Bhargava 11 -132 Nikheel Ruparel 328-492 Danish Shahna
34 Danish Shahna 11 -534 Arvind Lath 420-355 Gaurav Bhargava
35 Rehet Singh Bhatia 10.5 585 Rustom Deboo 399-405 Shankar Prasad
36 Shankar Prasad 10.5 -105 Mangala Bhandarkar 396-430 Rehet Singh Bhatia
37 Bhushan Pradhan 10.5 -215 Vandana Grover 406-335 PC Jose
38 PC Jose 10 0 Sanjoy Gupta 359-495 Bhushan Pradhan
39 Ela Ghose 10 -142 Mimi Hingorani 430-349 Asha Namdev Kamath
40 Asha Namdev Kamath 10 -246 Archana Aggarwal 235-450 Ela Ghose
41 Aruna Grover 10 -353 Nischal Anand 402-305 Akshay Hiremath
42 Arvind Lath 10 -552 Danish Shahna 355-420 Vandana Grover
43 Vandana Grover 10 -692 Bhushan Pradhan 335-406 Arvind Lath
44 Abhijit Shilotri 9.5 171 Ritika Jain 460-250 Ira Bhargava
45 Harvinderjit Bhatia 9.5 -546 Ira Bhargava 375-375 Ekansh Arora
46 Ekansh Arora 9 -222 Somnath Pai 316-296 Harvinderjit Bhatia
47 Akshay Hiremath 9 -550 Krtin Juneja 261-448 Aruna Grover
48 Ira Bhargava 8.5 -496 Harvinderjit Bhatia 375-375 Abhijit Shilotri
49 Mimi Hingorani 8 -257 Ela Ghose 349-430 Vimisha Patel
50 Nischal Anand 8 -535 Aruna Grover 305-402 Anuradha Chagti
51 Anuradha Chagti 8 -1064 Sheela Iyer 319-305 Nischal Anand
52 Ritika Jain 8 -1641 Abhijit Shilotri 250-460 Somnath Pai
53 Anupan Sharan 7 -308 Anupan Sharan - Anupan Sharan
54 Somnath Pai 7 -370 Ekansh Arora 296-316 Ritika Jain
55 Vimisha Patel 7 -404 Anjana Neira Dev 344-297 Mimi Hingorani
56 Kartikey Gupta 7 -898 Mudit G 360-253 Anjana Neira Dev
57 Anjana Neira Dev 7 -1006 Vimisha Patel 297-344 Kartikey Gupta
58 Sheela Iyer 7 -1136 Anuradha Chagti 305-319 Mudit G
59 Mudit G 6 -1489 Kartikey Gupta 253-360 Sheela Iyer
60 Pallavi Navin 5 -1562 Neel Navin 272-314 Neel Navin
61 Neel Navin 2 -2438 Pallavi Navin 314-272 Pallavi Navin
HG A Krishnan 702