WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics DIV A
Results for DIV A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Udayan Grover 18 1501 Goutham Jayaraman 408-372
2 Varisht Hingorani 16 1777 Charles Carneiro 523-257
3 Goutham Jayaraman 16 1723 Udayan Grover 372-408
4 Sherwin Rodrigues 16 1153 Aditya Iyengar 470-436
5 Charles Carneiro 16 865 Varisht Hingorani 257-523
6 Pramit Kamath 16 717 Nakul Prabhu 445-364
7 Aditya Iyengar 15 939 Sherwin Rodrigues 436-470
8 Sunny Bhatia 15 829 Amit Sood 415-386
9 Nakul Prabhu 15 643 Pramit Kamath 364-445
10 Sudhir Kamath 15 122 Nidhi Singhvi 364-352
11 Amit Sood 14.5 631 Sunny Bhatia 386-415
12 Rohaina Tanveer 14 1122 Yash Potnis 469-345
13 A Krishnan 14 973 Rajiv Antao 453-388
14 Eeshan Malhotra 14 670 Vedika Hingorani 512-335
15 Mehul Arora 14 661 Sridhar Paidikondala517-222
16 Nidhi Singhvi 14 94 Sudhir Kamath 352-364
17 Vedika Hingorani 14 -29 Eeshan Malhotra 335-512
18 Mangala Bhandarkar 13.5 856 Sushanto Bhattachary587-273
19 Yash Potnis 13.5 707 Rohaina Tanveer 345-469
20 Vraj Jain 13.5 472 Mazher Qureshi 461-389
21 Rajiv Antao 13 688 A Krishnan 388-453
22 Krtin Juneja 13 362 Madhav Gopal Kamath 489-263
23 Vidya Goggi 13 129 Nikheel Ruparel 444-391
24 Sridhar Paidikondala 13 -103 Mehul Arora 222-517
25 Rustom Deboo 13 -161 Gaurav Bhargava 429-404
26 Sushanto Bhattachary 13 -443 Mangala Bhandarkar 273-587
27 Mazher Qureshi 12.5 359 Vraj Jain 389-461
28 Bhushan Pradhan 12.5 151 Rehet Singh Bhatia 434-323
29 Sanjoy Gupta 12 856 Arindam Basu 603-282
30 Ela Ghose 12 329 Archana Aggarwal 547-272
31 Madhav Gopal Kamath 12 83 Krtin Juneja 263-489
32 Nikheel Ruparel 12 -39 Vidya Goggi 391-444
33 Gaurav Bhargava 12 -50 Rustom Deboo 404-429
34 Aruna Grover 12 -185 Vandana Grover 441-367
35 Danish Shahna 12 -551 Abhijit Shilotri 402-312
36 Rehet Singh Bhatia 11.5 588 Bhushan Pradhan 323-434
37 Shankar Prasad 11.5 -101 Mimi Hingorani 407-289
38 Arindam Basu 11.5 -1182 Sanjoy Gupta 282-603
39 Archana Aggarwal 11 -88 Ela Ghose 272-547
40 Ekansh Arora 11 -98 PC Jose 373-320
41 Asha Namdev Kamath 11 -351 Nischal Anand 398-307
42 Vandana Grover 11 -714 Aruna Grover 367-441
43 Abhijit Shilotri 10.5 164 Danish Shahna 312-402
44 PC Jose 10 -308 Ekansh Arora 320-373
45 Arvind Lath 10 -620 Akshay Hiremath 334-350
46 Akshay Hiremath 10 -628 Arvind Lath 350-334
47 Ira Bhargava 9.5 -557 Harvinderjit Bhatia 314-292
48 Harvinderjit Bhatia 9.5 -639 Ira Bhargava 292-314
49 Mimi Hingorani 9 -171 Shankar Prasad 289-407
50 Somnath Pai 9 -337 Vimisha Patel 353-336
51 Nischal Anand 9 -559 Asha Namdev Kamath 307-398
52 Sheela Iyer 9 -803 Anjana Neira Dev 381-249
53 Ritika Jain 9 -1554 Anuradha Chagti 389-286
54 Kartikey Gupta 8 -848 Pallavi Navin 363-267
55 Anjana Neira Dev 8 -1092 Sheela Iyer 249-381
56 Anuradha Chagti 8 -1234 Ritika Jain 286-389
57 Anupan Sharan 7 -308 Anupan Sharan -
58 Vimisha Patel 7 -625 Somnath Pai 336-353
59 Mudit G 7 -1485 Neel Navin 419-214
60 Pallavi Navin 6 -1588 Kartikey Gupta 267-363
61 Neel Navin 2 -2713 Mudit G 214-419
HG A Krishnan 702