WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics DIV A
Results for DIV A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Charles Carneiro 3 553 Gaurav Bhargava 623-250 Nikheel Ruparel
2 Nidhi Singhvi 3 462 Nakul Prabhu 491-429 Amit Sood
3 Sherwin Rodrigues 3 429 Varisht Hingorani 453-350 Madhav Gopal Kamath
4 Amit Sood 3 423 Madhav Gopal Kamath 484-399 Nidhi Singhvi
5 Udayan Grover 3 408 Nikheel Ruparel 536-416 Varisht Hingorani
6 Archana Aggarwal 3 382 Danish Shahna 452-262 Vedika Hingorani
7 Mehul Arora 3 381 Vandana Grover 542-238 Gaurav Bhargava
8 Aditya Iyengar 3 362 Mimi Hingorani 474-368 Eeshan Malhotra
9 Pramit Kamath 3 316 Yash Potnis 420-398 Sunny Bhatia
10 A Krishnan 3 276 Sunny Bhatia 461-437 Nakul Prabhu
11 Vedika Hingorani 3 234 Abhijit Shilotri 368-346 Archana Aggarwal
12 Arindam Basu 2.5 237 Sudhir Kamath 417-327 Rohaina Tanveer
13 Vraj Jain 2.5 217 PC Jose 410-377 Yash Potnis
14 Eeshan Malhotra 2 401 Somnath Pai 486-285 Aditya Iyengar
15 Sanjoy Gupta 2 319 Rohaina Tanveer 493-324 Mangala Bhandarkar
16 Mangala Bhandarkar 2 288 Anuradha Chagti 381-266 Sanjoy Gupta
17 Sunny Bhatia 2 277 A Krishnan 437-461 Pramit Kamath
18 Goutham Jayaraman 2 265 Arvind Lath 482-316 Sudhir Kamath
19 Madhav Gopal Kamath 2 225 Amit Sood 399-484 Sherwin Rodrigues
20 Varisht Hingorani 2 182 Sherwin Rodrigues 350-453 Udayan Grover
21 Nakul Prabhu 2 167 Nidhi Singhvi 429-491 A Krishnan
22 Rajiv Antao 2 110 Rehet Singh Bhatia 424-406 Ela Ghose
23 Vidya Goggi 2 59 Ela Ghose 337-319 Anuradha Chagti
24 Sridhar Paidikondala 2 32 Anupan Sharan 438-339 Vandana Grover
25 Rustom Deboo 2 13 Sushanto Bhattachary442-422 Nischal Anand
26 Nikheel Ruparel 2 -28 Udayan Grover 416-536 Charles Carneiro
27 Gaurav Bhargava 2 -262 Charles Carneiro 250-623 Mehul Arora
28 Yash Potnis 1.5 133 Pramit Kamath 398-420 Vraj Jain
29 Shankar Prasad 1.5 -117 Mazher Qureshi 425-388 Anupan Sharan
30 Bhushan Pradhan 1 118 Sheela Iyer 561-248 Krtin Juneja
31 Ela Ghose 1 46 Vidya Goggi 319-337 Rajiv Antao
32 Sudhir Kamath 1 15 Arindam Basu 327-417 Goutham Jayaraman
33 Rohaina Tanveer 1 8 Sanjoy Gupta 324-493 Arindam Basu
34 Ira Bhargava 1 4 Ira Bhargava - PC Jose
35 PC Jose 1 -22 Vraj Jain 377-410 Ira Bhargava
36 Krtin Juneja 1 -46 Nischal Anand 509-361 Bhushan Pradhan
37 Anuradha Chagti 1 -65 Mangala Bhandarkar 266-381 Vidya Goggi
38 Mimi Hingorani 1 -158 Aditya Iyengar 368-474 Somnath Pai
39 Mudit G 1 -173 Neel Navin 397-299 Sheela Iyer
40 Nischal Anand 1 -181 Krtin Juneja 361-509 Rustom Deboo
41 Ritika Jain 1 -187 Pallavi Navin 420-297 Akshay Hiremath
42 Danish Shahna 1 -191 Archana Aggarwal 262-452 Vimisha Patel
43 Sushanto Bhattachary 1 -202 Rustom Deboo 422-442 Mazher Qureshi
44 Harvinderjit Bhatia 1 -218 Vimisha Patel 418-345 Arvind Lath
45 Somnath Pai 1 -236 Eeshan Malhotra 285-486 Mimi Hingorani
46 Ekansh Arora 1 -256 Kartikey Gupta 430-301 Aruna Grover
47 Vandana Grover 1 -368 Mehul Arora 238-542 Sridhar Paidikondala
48 Asha Namdev Kamath 1 -390 Aruna Grover 435-425 Neel Navin
49 Anjana Neira Dev 1 -397 Akshay Hiremath 384-381 Kartikey Gupta
50 Mazher Qureshi 0.5 -76 Shankar Prasad 388-425 Sushanto Bhattachary
51 Abhijit Shilotri 0.5 -131 Vedika Hingorani 346-368 Rehet Singh Bhatia
52 Rehet Singh Bhatia 0 -36 Rajiv Antao 406-424 Abhijit Shilotri
53 Vimisha Patel 0 -148 Harvinderjit Bhatia 345-418 Danish Shahna
54 Anupan Sharan 0 -206 Sridhar Paidikondala339-438 Shankar Prasad
55 Akshay Hiremath 0 -314 Anjana Neira Dev 381-384 Ritika Jain
56 Aruna Grover 0 -410 Asha Namdev Kamath 425-435 Ekansh Arora
57 Arvind Lath 0 -448 Goutham Jayaraman 316-482 Harvinderjit Bhatia
58 Kartikey Gupta 0 -472 Ekansh Arora 301-430 Anjana Neira Dev
59 Neel Navin 0 -498 Mudit G 299-397 Asha Namdev Kamath
60 Pallavi Navin 0 -523 Ritika Jain 297-420 Pallavi Navin
61 Sheela Iyer 0 -583 Bhushan Pradhan 248-561 Mudit G
HG Charles Carneiro 623