WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics DIV A
Results for DIV A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Charles Carneiro 5 864 Aditya Iyengar 441-301 Nidhi Singhvi
2 Sherwin Rodrigues 5 609 Nidhi Singhvi 479-320 Aditya Iyengar
3 Udayan Grover 5 434 A Krishnan 431-427 Arindam Basu
4 Vraj Jain 4.5 359 Amit Sood 480-366 Sanjoy Gupta
5 Arindam Basu 4.5 297 Archana Aggarwal 394-362 Udayan Grover
6 A Krishnan 4 434 Udayan Grover 427-431 Archana Aggarwal
7 Sanjoy Gupta 4 434 Rajiv Antao 466-384 Vraj Jain
8 Archana Aggarwal 4 396 Arindam Basu 362-394 A Krishnan
9 Aditya Iyengar 4 392 Charles Carneiro 301-441 Sherwin Rodrigues
10 Nidhi Singhvi 4 323 Sherwin Rodrigues 320-479 Charles Carneiro
11 Sunny Bhatia 4 317 Mehul Arora 434-397 Eeshan Malhotra
12 Vedika Hingorani 4 258 Vidya Goggi 450-380 Rustom Deboo
13 Rustom Deboo 4 126 Gaurav Bhargava 417-386 Vedika Hingorani
14 Sridhar Paidikondala 4 92 Mangala Bhandarkar 433-426 Vidya Goggi
15 Eeshan Malhotra 3 320 Pramit Kamath 469-380 Sunny Bhatia
16 Goutham Jayaraman 3 301 Bhushan Pradhan 453-384 Madhav Gopal Kamath
17 Amit Sood 3 289 Vraj Jain 366-480 Rajiv Antao
18 Rajiv Antao 3 252 Sanjoy Gupta 384-466 Amit Sood
19 Madhav Gopal Kamath 3 247 PC Jose 385-342 Goutham Jayaraman
20 Mehul Arora 3 236 Sunny Bhatia 397-434 Pramit Kamath
21 Pramit Kamath 3 224 Eeshan Malhotra 380-469 Mehul Arora
22 Asha Namdev Kamath 3 150 Ritika Jain 559-245 Mimi Hingorani
23 Vidya Goggi 3 94 Vedika Hingorani 380-450 Sridhar Paidikondala
24 Sudhir Kamath 3 72 Varisht Hingorani 396-372 Sushanto Bhattachary
25 Danish Shahna 3 -9 Mimi Hingorani 484-378 Ritika Jain
26 Nikheel Ruparel 3 -21 Anjana Neira Dev 472-294 Ira Bhargava
27 Sushanto Bhattachary 3 -97 Nakul Prabhu 366-363 Sudhir Kamath
28 Gaurav Bhargava 3 -185 Rustom Deboo 386-417 Mangala Bhandarkar
29 Yash Potnis 2.5 246 Abhijit Shilotri 422-281 Anjana Neira Dev
30 Mangala Bhandarkar 2 248 Sridhar Paidikondala426-433 Gaurav Bhargava
31 Harvinderjit Bhatia 2 172 Mudit G 612-206 Somnath Pai
32 Rohaina Tanveer 2 166 Shankar Prasad 489-303 Abhijit Shilotri
33 Bhushan Pradhan 2 147 Goutham Jayaraman 384-453 PC Jose
34 PC Jose 2 139 Madhav Gopal Kamath 342-385 Bhushan Pradhan
35 Varisht Hingorani 2 136 Sudhir Kamath 372-396 Nakul Prabhu
36 Nakul Prabhu 2 2 Sushanto Bhattachary363-366 Varisht Hingorani
37 Ela Ghose 2 -61 Anupan Sharan 428-311 Vimisha Patel
38 Ira Bhargava 2 -98 Krtin Juneja 459-357 Nikheel Ruparel
39 Nischal Anand 2 -214 Somnath Pai 433-384 Mudit G
40 Mimi Hingorani 2 -221 Danish Shahna 378-484 Asha Namdev Kamath
41 Sheela Iyer 2 -352 Pallavi Navin 459-287 Rehet Singh Bhatia
42 Vandana Grover 2 -362 Ekansh Arora 362-303 Aruna Grover
43 Arvind Lath 2 -428 Aruna Grover 429-425 Ekansh Arora
44 Ritika Jain 2 -433 Asha Namdev Kamath 245-559 Danish Shahna
45 Anjana Neira Dev 2 -472 Nikheel Ruparel 294-472 Yash Potnis
46 Mazher Qureshi 1.5 -126 Rehet Singh Bhatia 414-362 Pallavi Navin
47 Abhijit Shilotri 1.5 -197 Yash Potnis 281-422 Rohaina Tanveer
48 Shankar Prasad 1.5 -311 Rohaina Tanveer 303-489 Krtin Juneja
49 Vimisha Patel 1 -149 Anuradha Chagti 375-300 Ela Ghose
50 Anuradha Chagti 1 -245 Vimisha Patel 300-375 Anupan Sharan
51 Krtin Juneja 1 -246 Ira Bhargava 357-459 Shankar Prasad
52 Anupan Sharan 1 -315 Ela Ghose 311-428 Anuradha Chagti
53 Somnath Pai 1 -328 Nischal Anand 384-433 Harvinderjit Bhatia
54 Aruna Grover 1 -359 Arvind Lath 425-429 Vandana Grover
55 Ekansh Arora 1 -370 Vandana Grover 303-362 Arvind Lath
56 Kartikey Gupta 1 -563 Akshay Hiremath 345-333 Kartikey Gupta
57 Mudit G 1 -638 Harvinderjit Bhatia 206-612 Nischal Anand
58 Rehet Singh Bhatia 0 -163 Mazher Qureshi 362-414 Sheela Iyer
59 Akshay Hiremath 0 -394 Kartikey Gupta 333-345 Neel Navin
60 Pallavi Navin 0 -695 Sheela Iyer 287-459 Mazher Qureshi
61 Neel Navin 0 -724 Neel Navin - Akshay Hiremath
HG Charles Carneiro 623