WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics DIV A
Results for DIV A
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Charles Carneiro 7 1082 Sherwin Rodrigues 463-415 Udayan Grover
2 Udayan Grover 7 700 Vraj Jain 467-398 Charles Carneiro
3 A Krishnan 6 664 Arindam Basu 441-354 Eeshan Malhotra
4 Sherwin Rodrigues 6 615 Charles Carneiro 415-463 Vraj Jain
5 Vedika Hingorani 6 365 Sridhar Paidikondala382-341 Arindam Basu
6 Vraj Jain 5.5 330 Udayan Grover 398-467 Sherwin Rodrigues
7 Goutham Jayaraman 5 746 Rustom Deboo 546-358 Sridhar Paidikondala
8 Rajiv Antao 5 739 Madhav Gopal Kamath 582-256 Aditya Iyengar
9 Sanjoy Gupta 5 549 Archana Aggarwal 473-318 Pramit Kamath
10 Aditya Iyengar 5 389 Sunny Bhatia 383-332 Rajiv Antao
11 Pramit Kamath 5 359 Asha Namdev Kamath 490-432 Sanjoy Gupta
12 Nikheel Ruparel 5 249 Danish Shahna 495-361 Sushanto Bhattachary
13 Nidhi Singhvi 5 200 Eeshan Malhotra 404-357 Asha Namdev Kamath
14 Sridhar Paidikondala 5 191 Vedika Hingorani 341-382 Goutham Jayaraman
15 Sushanto Bhattachary 5 -35 Ira Bhargava 404-361 Nikheel Ruparel
16 Yash Potnis 4.5 644 Gaurav Bhargava 451-370 Mangala Bhandarkar
17 Arindam Basu 4.5 13 A Krishnan 354-441 Vedika Hingorani
18 Varisht Hingorani 4 442 PC Jose 550-363 Rohaina Tanveer
19 Mangala Bhandarkar 4 439 Harvinderjit Bhatia 389-310 Yash Potnis
20 Mehul Arora 4 361 Amit Sood 494-292 Harvinderjit Bhatia
21 Eeshan Malhotra 4 328 Nidhi Singhvi 357-404 A Krishnan
22 Sunny Bhatia 4 211 Aditya Iyengar 332-383 Archana Aggarwal
23 Asha Namdev Kamath 4 129 Pramit Kamath 432-490 Nidhi Singhvi
24 Sudhir Kamath 4 112 Vidya Goggi 422-363 Madhav Gopal Kamath
25 Archana Aggarwal 4 98 Sanjoy Gupta 318-473 Sunny Bhatia
26 Danish Shahna 4 0 Nikheel Ruparel 361-495 Rustom Deboo
27 Rustom Deboo 4 -128 Goutham Jayaraman 358-546 Danish Shahna
28 Arvind Lath 4 -190 Vandana Grover 463-263 Sheela Iyer
29 Mazher Qureshi 3.5 407 Abhijit Shilotri 641-283 Bhushan Pradhan
30 Shankar Prasad 3.5 81 Anuradha Chagti 545-201 Gaurav Bhargava
31 Rohaina Tanveer 3 224 Bhushan Pradhan 369-453 Varisht Hingorani
32 Bhushan Pradhan 3 217 Rohaina Tanveer 453-369 Mazher Qureshi
33 Harvinderjit Bhatia 3 154 Mangala Bhandarkar 310-389 Mehul Arora
34 Nakul Prabhu 3 42 Ela Ghose 448-289 Anupan Sharan
35 Vimisha Patel 3 -12 Nischal Anand 416-280 Vidya Goggi
36 PC Jose 3 -34 Varisht Hingorani 363-550 Amit Sood
37 Mimi Hingorani 3 -73 Sheela Iyer 490-305 Ekansh Arora
38 Amit Sood 3 -74 Mehul Arora 292-494 PC Jose
39 Vidya Goggi 3 -105 Sudhir Kamath 363-422 Vimisha Patel
40 Aruna Grover 3 -213 Somnath Pai 368-347 Ela Ghose
41 Nischal Anand 3 -219 Vimisha Patel 280-416 Ira Bhargava
42 Madhav Gopal Kamath 3 -336 Rajiv Antao 256-582 Sudhir Kamath
43 Gaurav Bhargava 3 -378 Yash Potnis 370-451 Shankar Prasad
44 Ritika Jain 3 -523 Anjana Neira Dev 336-283 Abhijit Shilotri
45 Rehet Singh Bhatia 2 110 Neel Navin 412-263 Anjana Neira Dev
46 Krtin Juneja 2 -207 Anupan Sharan 407-320 Akshay Hiremath
47 Ela Ghose 2 -221 Nakul Prabhu 289-448 Aruna Grover
48 Ira Bhargava 2 -277 Sushanto Bhattachary361-404 Nischal Anand
49 Anupan Sharan 2 -278 Krtin Juneja 320-407 Nakul Prabhu
50 Ekansh Arora 2 -368 Mudit G 378-338 Mimi Hingorani
51 Kartikey Gupta 2 -479 Pallavi Navin 360-276 Vandana Grover
52 Sheela Iyer 2 -661 Mimi Hingorani 305-490 Arvind Lath
53 Vandana Grover 2 -687 Arvind Lath 263-463 Kartikey Gupta
54 Anjana Neira Dev 2 -842 Ritika Jain 283-336 Rehet Singh Bhatia
55 Abhijit Shilotri 1.5 -697 Mazher Qureshi 283-641 Ritika Jain
56 Akshay Hiremath 1 -218 Akshay Hiremath - Krtin Juneja
57 Somnath Pai 1 -410 Aruna Grover 347-368 Anuradha Chagti
58 Anuradha Chagti 1 -713 Shankar Prasad 201-545 Somnath Pai
59 Mudit G 1 -809 Ekansh Arora 338-378 Mudit G
60 Pallavi Navin 0 -954 Kartikey Gupta 276-360 Neel Navin
61 Neel Navin 0 -1049 Rehet Singh Bhatia 263-412 Pallavi Navin
HG Mazher Qureshi 641