WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Waseem Khatri 8 792 Moiz Ullah Baig 435-386 Moiz Ullah Baig
2 Moiz Ullah Baig 8 705 Waseem Khatri 386-435 Waseem Khatri
3 Syed Imaad Ali 8 632 Javed Shamim 547-314 Hasham Hadi Khan
4 Sohaib Sanaullah 7 468 Muhammad Mustafa 475-303 Tariq Pervez
5 Hasham Hadi Khan 7 372 Rashid Khan 385-388 Syed Imaad Ali
6 Rashid Khan 7 253 Hasham Hadi Khan 388-385 Ahmed Salik
7 Ahmed Salik 7 190 Hassan Bin Arshad 479-447 Rashid Khan
8 Ali Rashid 7 -179 Basil Ali Khan 471-368 Javed Shamim
9 Hassan Hadi Khan 6 367 Tariq Pervez 518-348 Hammad Hadi Khan
10 Tariq Pervez 6 295 Hassan Hadi Khan 348-518 Sohaib Sanaullah
11 Hassan Bin Arshad 6 11 Ahmed Salik 447-479 Basil Ali Khan
12 Basil Ali Khan 6 -106 Ali Rashid 368-471 Hassan Bin Arshad
13 Javed Shamim 6 -269 Syed Imaad Ali 314-547 Ali Rashid
14 Mirza Taha 5 274 Mirza Taha - Mirza Taha
15 Hammad Hadi Khan 5 48 Shahzaib Khatri 440-341 Hassan Hadi Khan
16 Muhammad Mustafa 5 34 Sohaib Sanaullah 303-475 Muhammad Mustafa
17 Hamza Naeem 5 25 Anwar Siddiqui 495-305 Mirza Waseem Baig
18 Saim Waqar 5 -221 Monis Khan 422-315 Fahim Naqvi
19 Umar Naeem 5 -445 Fahim Naqvi 415-388 Absar Mustajab
20 Absar Mustajab 4 93 Misbah Rehman 470-292 Umar Naeem
21 Mirza Waseem Baig 4 -249 Mirza Waseem Baig - Hamza Naeem
22 Anwar Siddiqui 4 -298 Hamza Naeem 305-495 Shahzaib Khatri
23 Fahim Naqvi 4 -319 Umar Naeem 388-415 Saim Waqar
24 Shahzaib Khatri 3 -274 Hammad Hadi Khan 341-440 Anwar Siddiqui
25 Monis Khan 3 -666 Saim Waqar 315-422 Misbah Rehman
26 Misbah Rehman 0 -1533 Absar Mustajab 292-470 Monis Khan
HG Hammad Hadi Khan 579