WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Moiz Ullah Baig 10 966 Syed Imaad Ali 495-412 Syed Imaad Ali
2 Syed Imaad Ali 10 957 Moiz Ullah Baig 412-495 Moiz Ullah Baig
3 Waseem Khatri 10 688 Sohaib Sanaullah 493-419 Sohaib Sanaullah
4 Ahmed Salik 9 261 Rashid Khan 376-306 Rashid Khan
5 Hammad Hadi Khan 8 431 Saim Waqar 531-337 Tariq Pervez
6 Sohaib Sanaullah 8 328 Waseem Khatri 419-493 Waseem Khatri
7 Tariq Pervez 8 312 Hassan Hadi Khan 473-409 Hammad Hadi Khan
8 Rashid Khan 8 188 Ahmed Salik 306-376 Ahmed Salik
9 Hasham Hadi Khan 8 185 Basil Ali Khan 513-361 Basil Ali Khan
10 Hassan Bin Arshad 8 -84 Mirza Taha 457-408 Saim Waqar
11 Javed Shamim 8 -182 Ali Rashid 448-373 Ali Rashid
12 Ali Rashid 8 -218 Javed Shamim 373-448 Javed Shamim
13 Basil Ali Khan 7 -114 Hasham Hadi Khan 361-513 Hasham Hadi Khan
14 Saim Waqar 7 -289 Hammad Hadi Khan 337-531 Hassan Bin Arshad
15 Hassan Hadi Khan 6 287 Tariq Pervez 409-473 Hamza Naeem
16 Muhammad Mustafa 6 5 Hamza Naeem 473-319 Shahzaib Khatri
17 Shahzaib Khatri 6 -14 Absar Mustajab 463-350 Muhammad Mustafa
18 Hamza Naeem 6 -87 Muhammad Mustafa 319-473 Hassan Hadi Khan
19 Umar Naeem 6 -572 Mirza Waseem Baig 354-344 Monis Khan
20 Monis Khan 6 -606 Misbah Rehman 479-445 Umar Naeem
21 Mirza Taha 5 225 Hassan Bin Arshad 408-457 Mirza Waseem Baig
22 Absar Mustajab 5 -12 Shahzaib Khatri 350-463 Fahim Naqvi
23 Anwar Siddiqui 5 -191 Fahim Naqvi 457-289 Misbah Rehman
24 Mirza Waseem Baig 5 -301 Umar Naeem 344-354 Mirza Taha
25 Fahim Naqvi 5 -570 Anwar Siddiqui 289-457 Absar Mustajab
26 Misbah Rehman 0 -1593 Monis Khan 445-479 Anwar Siddiqui
HG Syed Imaad Ali 598