WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Moiz Ullah Baig 18 1618 Syed Imaad Ali 484-297 Syed Imaad Ali
2 Syed Imaad Ali 17 944 Moiz Ullah Baig 297-484 Moiz Ullah Baig
3 Waseem Khatri 16 1137 Hammad Hadi Khan 483-357 Hammad Hadi Khan
4 Hammad Hadi Khan 16 854 Waseem Khatri 357-483 Waseem Khatri
5 Tariq Pervez 16 634 Rashid Khan 444-417 Javed Shamim
6 Hasham Hadi Khan 15 -2 Ahmed Salik 425-420 Rashid Khan
7 Rashid Khan 14 429 Tariq Pervez 417-444 Hasham Hadi Khan
8 Sohaib Sanaullah 14 228 Fahim Naqvi 450-380 Ahmed Salik
9 Ahmed Salik 14 103 Hasham Hadi Khan 420-425 Sohaib Sanaullah
10 Anwar Siddiqui 14 90 Basil Ali Khan 356-344 Shahzaib Khatri
11 Javed Shamim 14 17 Shahzaib Khatri 478-338 Tariq Pervez
12 Fahim Naqvi 14 -349 Sohaib Sanaullah 380-450 Hassan Bin Arshad
13 Hassan Bin Arshad 14 -522 Hassan Hadi Khan 449-377 Fahim Naqvi
14 Ali Rashid 13 -66 Hamza Naeem 484-302 Basil Ali Khan
15 Basil Ali Khan 13 -291 Anwar Siddiqui 344-356 Ali Rashid
16 Shahzaib Khatri 13 -360 Javed Shamim 338-478 Anwar Siddiqui
17 Hassan Hadi Khan 12 729 Hassan Bin Arshad 377-449 Saim Waqar
18 Saim Waqar 12 -267 Muhammad Mustafa 431-403 Hassan Hadi Khan
19 Hamza Naeem 12 -324 Ali Rashid 302-484 Mirza Taha
20 Mirza Taha 11 462 Umar Naeem 381-345 Hamza Naeem
21 Absar Mustajab 11 -115 Mirza Waseem Baig 530-399 Muhammad Mustafa
22 Umar Naeem 11 -529 Mirza Taha 345-381 Mirza Waseem Baig
23 Muhammad Mustafa 10 46 Saim Waqar 403-431 Absar Mustajab
24 Monis Khan 9.5 -1244 Misbah Rehman 319-398 Misbah Rehman
25 Mirza Waseem Baig 9 -688 Absar Mustajab 399-530 Umar Naeem
26 Misbah Rehman 1.5 -2534 Monis Khan 398-319 Monis Khan
HG Moiz Ullah Baig 704