WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Moiz Ullah Baig 18 1525 Syed Imaad Ali 378-471
2 Syed Imaad Ali 18 1037 Moiz Ullah Baig 471-378
3 Hammad Hadi Khan 17 921 Waseem Khatri 495-428
4 Tariq Pervez 17 891 Javed Shamim 636-379
5 Waseem Khatri 16 1070 Hammad Hadi Khan 428-495
6 Hasham Hadi Khan 16 27 Rashid Khan 415-386
7 Sohaib Sanaullah 15 240 Ahmed Salik 400-388
8 Fahim Naqvi 15 -336 Hassan Bin Arshad 438-425
9 Rashid Khan 14 400 Hasham Hadi Khan 386-415
10 Ahmed Salik 14 91 Sohaib Sanaullah 388-400
11 Anwar Siddiqui 14 76 Shahzaib Khatri 389-403
12 Ali Rashid 14 -39 Basil Ali Khan 411-384
13 Javed Shamim 14 -240 Tariq Pervez 379-636
14 Shahzaib Khatri 14 -346 Anwar Siddiqui 403-389
15 Hassan Bin Arshad 14 -535 Fahim Naqvi 425-438
16 Hassan Hadi Khan 13 931 Saim Waqar 536-334
17 Basil Ali Khan 13 -318 Ali Rashid 384-411
18 Mirza Taha 12 510 Hamza Naeem 453-405
19 Hamza Naeem 12 -372 Mirza Taha 405-453
20 Saim Waqar 12 -469 Hassan Hadi Khan 334-536
21 Muhammad Mustafa 11 109 Absar Mustajab 407-344
22 Absar Mustajab 11 -178 Muhammad Mustafa 344-407
23 Umar Naeem 11 -744 Mirza Waseem Baig 293-508
24 Monis Khan 10.5 -1098 Misbah Rehman 427-281
25 Mirza Waseem Baig 10 -473 Umar Naeem 508-293
26 Misbah Rehman 1.5 -2680 Monis Khan 281-427
HG Moiz Ullah Baig 704