WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Hassan Hadi Khan 3 316 Sohaib Sanaullah 449-432 Hassan Bin Arshad
2 Javed Shamim 3 237 Hasham Hadi Khan 436-359 Moiz Ullah Baig
3 Syed Imaad Ali 3 232 Mirza Taha 498-442 Hasham Hadi Khan
4 Moiz Ullah Baig 3 163 Rashid Khan 486-460 Javed Shamim
5 Hammad Hadi Khan 2 348 Hassan Bin Arshad 526-311 Waseem Khatri
6 Sohaib Sanaullah 2 260 Hassan Hadi Khan 432-449 Mirza Taha
7 Mirza Taha 2 242 Syed Imaad Ali 442-498 Sohaib Sanaullah
8 Hasham Hadi Khan 2 124 Javed Shamim 359-436 Syed Imaad Ali
9 Fahim Naqvi 2 118 Misbah Rehman 517-313 Umar Naeem
10 Hassan Bin Arshad 2 88 Hammad Hadi Khan 311-526 Hassan Hadi Khan
11 Basil Ali Khan 2 70 Tariq Pervez 436-405 Rashid Khan
12 Saim Waqar 2 24 Ali Rashid 465-383 Ahmed Salik
13 Umar Naeem 2 -70 Ahmed Salik 390-370 Fahim Naqvi
14 Waseem Khatri 1 102 Anwar Siddiqui 375-386 Hammad Hadi Khan
15 Rashid Khan 1 -31 Moiz Ullah Baig 460-486 Basil Ali Khan
16 Absar Mustajab 1 -59 Mirza Waseem Baig 430-467 Tariq Pervez
17 Mirza Waseem Baig 1 -65 Absar Mustajab 467-430 Hamza Naeem
18 Tariq Pervez 1 -67 Basil Ali Khan 405-436 Absar Mustajab
19 Ahmed Salik 1 -67 Umar Naeem 370-390 Saim Waqar
20 Muhammad Mustafa 1 -72 Monis Khan 474-314 Ali Rashid
21 Hamza Naeem 1 -120 Shahzaib Khatri 408-391 Mirza Waseem Baig
22 Anwar Siddiqui 1 -178 Waseem Khatri 386-375 Shahzaib Khatri
23 Shahzaib Khatri 0 -172 Hamza Naeem 391-408 Anwar Siddiqui
24 Ali Rashid 0 -387 Saim Waqar 383-465 Muhammad Mustafa
25 Monis Khan 0 -496 Muhammad Mustafa 314-474 Misbah Rehman
26 Misbah Rehman 0 -540 Fahim Naqvi 313-517 Monis Khan
HG Hammad Hadi Khan 579