WESPA
Main Standings Ratings Round-by-Round Statistics M
Results for M
Round:
[<<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>>]
RankPlayer WinsMargin Last result Next opponent
1 Moiz Ullah Baig 4 301 Javed Shamim 457-319 Syed Imaad Ali
2 Sohaib Sanaullah 3 359 Mirza Taha 438-339 Hammad Hadi Khan
3 Hasham Hadi Khan 3 303 Syed Imaad Ali 532-353 Mirza Taha
4 Hassan Hadi Khan 3 298 Hassan Bin Arshad 335-353 Javed Shamim
5 Fahim Naqvi 3 135 Umar Naeem 386-369 Hassan Bin Arshad
6 Hassan Bin Arshad 3 106 Hassan Hadi Khan 353-335 Fahim Naqvi
7 Javed Shamim 3 99 Moiz Ullah Baig 319-457 Hassan Hadi Khan
8 Saim Waqar 3 79 Ahmed Salik 470-415 Basil Ali Khan
9 Syed Imaad Ali 3 53 Hasham Hadi Khan 353-532 Moiz Ullah Baig
10 Waseem Khatri 2 236 Hammad Hadi Khan 513-379 Umar Naeem
11 Hammad Hadi Khan 2 214 Waseem Khatri 379-513 Sohaib Sanaullah
12 Mirza Taha 2 143 Sohaib Sanaullah 339-438 Hasham Hadi Khan
13 Rashid Khan 2 47 Basil Ali Khan 421-343 Absar Mustajab
14 Tariq Pervez 2 35 Absar Mustajab 405-303 Mirza Waseem Baig
15 Basil Ali Khan 2 -8 Rashid Khan 343-421 Saim Waqar
16 Hamza Naeem 2 -82 Mirza Waseem Baig 392-354 Anwar Siddiqui
17 Umar Naeem 2 -87 Fahim Naqvi 369-386 Waseem Khatri
18 Muhammad Mustafa 1 -89 Ali Rashid 381-398 Ahmed Salik
19 Mirza Waseem Baig 1 -103 Hamza Naeem 354-392 Tariq Pervez
20 Shahzaib Khatri 1 -112 Anwar Siddiqui 457-397 Ali Rashid
21 Ahmed Salik 1 -122 Saim Waqar 415-470 Muhammad Mustafa
22 Absar Mustajab 1 -161 Tariq Pervez 303-405 Rashid Khan
23 Anwar Siddiqui 1 -238 Shahzaib Khatri 397-457 Hamza Naeem
24 Ali Rashid 1 -370 Muhammad Mustafa 398-381 Shahzaib Khatri
25 Monis Khan 1 -449 Misbah Rehman 391-344 Misbah Rehman
26 Misbah Rehman 0 -587 Monis Khan 344-391 Monis Khan
HG Hammad Hadi Khan 579